Loading ...
Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục
Ngày đăng: 08/09/2020 5:30:00 CH Tác giả: Vi Hồng
Lượt xem: 140    Phản hồi:
Ngày 14/8/2020, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 1499/TB-HQĐNg về thông báo 166 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục Hải quan và Chi cục Hải quan (tính đến ngày 01/8/2020)
Thông báo v/v tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai HQ và lập BC quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các doanh nghiệp gia công, SXXK và chế xuất
Ngày đăng: 29/07/2020 5:19:09 CH Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 265    Phản hồi:
Thông báo về việc tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai hải quan và lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Ngày đăng: 07/07/2020 9:17:00 SA Tác giả: Ban Biên tập
Lượt xem: 260    Phản hồi:
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC
TB: Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Ngày đăng: 02/07/2020 10:00:01 SA Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 279    Phản hồi:
Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Ngày đăng: 25/06/2020 4:54:24 CH Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 441    Phản hồi:
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Ngày đăng: 18/06/2020 11:09:19 SA Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 321    Phản hồi:
Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo danh sách phòng thi, địa điểm tổ chức kỳ thi, lịch thi, ca thi, của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Ngày đăng: 16/06/2020 9:46:08 SA Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 323    Phản hồi:
V/v V/v lưu ý tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc
Ngày đăng: 21/05/2020 3:28:23 CH Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 506    Phản hồi:
Thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc
Thông báo: v/v kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Ngày đăng: 14/05/2020 3:24:25 CH Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 584    Phản hồi:
Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Ngày đăng: 07/05/2020 6:05:00 CH Tác giả: Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 1.464    Phản hồi:
Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với 5 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh, ngày 6/5, Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng như sau:


  Tổng số: 289 Trang:   / 29 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn