Loading ...
”Sửa đổi lối làm việc” nhằm tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân
24 Tháng Chín 2012 - Bantuyengiao.vn
Lượt xem: 7.206     Phản hồi: 0    

Tháng 10-1947, giữa những ngày căn cứ địa Việt Bắc đang tập trung chống trả cuộc tấn công ác liệt của thực dân Pháp, tại ATK Thái Nguyên (chiến khu Việt Bắc), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Xuyên suốt tác phẩm này, Hồ Chí Minh đã làm rõ quan điểm quần chúng, chỉ rõ tầm quan trọng của mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và khẳng định: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”(1).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nói về tiêu chuẩn của một Đảng cách mạng, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và coi đó là một trong những điều kiện cần thiết để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình. Trong tư tưởng của Người: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(2). Cho nên, “trong lúc dân tộc đang ở trên ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi một đồng chí và toàn cả Đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho nước được thống nhất và độc lập”(3). Và để có thể hoàn thành được trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, Hồ Chí Minh yêu cầu: Đảng-đội tiền phong của dân tộc, bộ tham mưu lãnh đạo cuộc kháng chiến nhất định “phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng”(4).

Việc đầu tiên theo Người cần phải “sửa đổi” chính là mỗi cán bộ, đảng viên khi thấy khuyết điểm, nhất định phải kiên quyết tiến hành phê bình và sửa chữa, đồng thời giúp đồng chí mình sửa chữa. Để khắc phục tình trạng “chỉ đi chữa bệnh cho người khác, còn bệnh trong mình thì quên chữa”, các cơ quan, các cán bộ, đảng viên, mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình, để “Đảng chóng phát triển, công việc chóng thành công”. Trong mọi thời điểm, cán bộ, đảng viên "chẳng những phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học hỏi quần chúng". Muốn vậy, người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn, vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải lắng nghe và áp dụng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng. Thực tế cho thấy, những nơi công việc không chạy đều, chủ yếu là do cán bộ lãnh đạo không mật thiết liên hợp với quần chúng. Vì dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng, cho nên “phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng”, nhưng tuyệt đối không phải là “theo đuôi” quần chúng.

Đặc biệt, Người nhấn mạnh: trong quá trình công tác, cán bộ, đảng viên phải đặt khẩu hiệu và chỉ thị của Đảng cho phù hợp với thực tế và phải kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó được thực hiện như thế nào. Nói tóm lại, theo lời Người thì cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v. đều phải lấy câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Để học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng, tin dân chúng, đưa “chính trị vào giữa nhân gian” nhằm gắn bó mật thiết với nhân dân, thì cán bộ, đảng viên phải xem xét lại, phải sửa đổi và khắc phục ngay “bệnh chủ quan” trong tư tưởng, mà biểu hiện là kém lý luận (không biết giải quyết vấn đề, không đưa lý luận vào thực tiễn), khinh lý luận (chỉ đề cao kinh nghiệm) và lý luận suông (chỉ lý luận mà không áp dụng được vào thực tiễn). Căn bệnh tiếp theo là khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải sửa đó là “bệnh hẹp hòi”, thể hiện rõ ở kiểu làm việc ưa xu nịnh (dìm người tài giỏi, dùng người thuộc cánh hẩu…), không thống nhất giữa toàn cục và bộ phận (chỉ thấy lợi ích của bộ phận mình, không thấy lợi ích của toàn thể, ham danh vọng và địa vị), dẫn đến việc phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân-nguồn sức mạnh nội lực của Đảng. Căn bệnh thứ ba là hệ quả của hai căn bệnh trước chính là “thói ba hoa”, thể hiện rõ trong cách nói và cách viết (viết dài dòng, loanh quanh, không rõ nội dung; viết cẩu thả, lúng túng). Những căn bệnh này là kẻ địch bên trong, là bạn “đồng minh” của kẻ địch khác ở bên ngoài để phá ta, “nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng”, làm rạn nứt mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đặt vấn đề Sửa đổi lối làm việc trong bối cảnh cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu trước được tình hình, cảnh báo một cách khoa học khả năng phát sinh, phát triển rất nhanh của lối làm việc xa rời bản chất của một Đảng cách mạng chân chính. Chỉ mới 2 năm sau ngày nước nhà giành được độc lập, trong một bộ phận những “ông quan cách mạng” đã xuất hiện. Họ chính là những người đã biến “những nghị quyết và chỉ thị Đảng” thành những “lời nói suông”, không phải phục vụ nhân dân mà trở thành “cha mẹ dân”, làm “hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”.

Luôn chú trọng sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn, cho nên Người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lề lối làm việc một cách hiệu quả và khẳng định đó sẽ là một nhân tố quan trọng, quyết định đến kết quả trong thực tiễn đường lối chính trị của một Đảng cầm quyền. Trả lời câu hỏi: “Lãnh đạo đúng là thế nào?”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng... vì dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta. 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Mà muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì không xong. 3. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng mới giúp được”(5).

Nói tóm lại, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Sửa đổi lối làm việc để rèn luyện tính Đảng, để toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật thà tự phê bình, tự sửa chữa những khuyết điểm của mình, phải thực hành khẩu hiệu: “Chí công vô tư; cần, kiệm, liêm chính” (6), để khắc phục thói quen “trông từ trên xuống”, “cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lửng lơ giữa trời, nhất định thất bại”.

Tuy nhiên, học hỏi quần chúng, lắng nghe, tập trung ý kiến của quần chúng, “hoá nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng”, “hoá nó thành cách chỉ đạo nhân dân”, để quần chúng “đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm làm theo lời kêu gọi của mình”, nhưng tuyệt đối không nên “theo đuôi” quần chúng, vì nói như Người thì: lắng nghe quần chúng, học hỏi quần chúng để lãnh đạo quần chúng, phục vụ quần chúng được tốt hơn, nhưng nếu không giữ vững lập trường, sẽ đánh mất vai trò lãnh đạo của mình.

Lịch sử hơn 81 năm xây dựng và phát triển của Đảng đã chứng minh rằng: liên hệ mật thiết với nhân dân, đổi mới và tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, không chỉ là nhu cầu tự thân của bản thân quần chúng nhân dân, của sự nghiệp cách mạng, mà đó còn là nhu cầu tự thân của Đảng cầm quyền. Thông qua thực tiễn, quần chúng nhân dân biết rất rõ ai là những người trung kiên, ai xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân, song, muốn để quần chúng nhân dân nói và đóng góp những ý kiến quý báu nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thì mỗi người cán bộ, đảng viên phải Sửa đổi lối làm việc của mình, “phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói”(7).

Để cán bộ, đảng viên của Đảng không sa vào chủ nghĩa cá nhân, rời xa quần chúng, đánh mất vị trí tiền phong của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi Sửa đổi lối làm việc là một công việc trọng yếu, phải kiên quyết tiến hành trong toàn Đảng. Giá trị tư tưởng và tính lý luận của Sửa đổi lối làm việc chính là phải xây dựng một lối làm việc mẫu mực, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lối làm việc đó - Lối làm việc gần dân, “sát quần chúng, hợp quần chúng”, để huy động và phát huy được nguồn sức mạnh của dân chúng.

Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thì bài học kinh nghiệm, ý nghĩa to lớn của việc Sửa đổi lối làm việc giữa những năm tháng ác liệt của thời kỳ chiến tranh vẫn còn nguyên giá trị. Thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong toàn Đảng và toàn xã hội, và nhất là để “toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân… xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng” (8), thì nhất định phải thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất, phải đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng bất hợp lý trong mọi mặt công tác; sâu sát thực tế và nói đi đôi với làm.

Thứ hai, phải gần dân, hiểu rõ dân, phải kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện dân chủ. Công việc của cách mạng thì có nhiều, song người cán bộ đảng viên muốn tổ chức và lãnh đạo được dân chúng, thì nhất định phải quán triệt sâu sắc những điều Hồ Chí Minh đã căn dặn, đó là không bao giờ được “làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng”, không được “khoét chân cho vừa giầy”, mà “bất cứ việc to việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn hoá, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó mà định cách làm việc, cách tổ chức. Có như thế, mới có thể kéo được quần chúng” (9), đồng thời “chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: Những việc đó là vì lợi ích của họ mà phải làm” (10).

Thứ ba, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn rèn luyện cả đức và tài, gương mẫu và làm mực thước trước dân chúng. Cán bộ, đảng viên là “chiếc cầu nối”, là những người đem đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến, giải thích để dân chúng thi hành, song ngược lại, họ cũng chính là những người đem tình hình của dân chúng báo cáo lại với Đảng và Nhà nước, “để đặt lại chính sách cho đúng”, cho phù hợp với thực tiễn, do đó, họ sẽ thực sự là công bộc của dân, chí công vô tư, làm tròn nhiệm vụ của mình khi lòng họ thấm nhuần những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Sửa đổi lối làm việc.

Thứ tư, bài học sâu sắc, không bao giờ cũ đối với một Đảng chân chính, cách mạng luôn là tự đổi mới, tự chỉnh đốn, mà một trong những nguyên tắc quan trọng nhất, chính là phải không ngừng tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để mối liên hệ mật thiết này luôn được củng cố và tăng cường, thì phải kiên quyết phòng, chống, đấu tranh với nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Những căn bệnh và hệ quả xấu của nó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong Sửa đổi lối làm việc chính là sự cảnh báo nghiêm khắc, đồng thời cũng là những chỉ dẫn và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện, để họ không chỉ “biết lãnh đạo” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, mà còn luôn xứng đáng với niềm tin và sự ủy thác của nhân dân./.

-----------------

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1995, t.5, tr.290, 249, 76, 249, 285-286, 268, 295, 248, 246.

(8) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, H, 2011, tr. 65.


Bantuyengiao.vn

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn