Loading ...
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
20/04/2015
1 ĐƠN VỊVNĐ
USD
21.458,00 ₫
Tỷ giá ngoại tệ khác từ
01/09/2014 đến 10/09/2014
1 ĐƠN VỊVNĐ
AUD
19.877,76 ₫
BRL
9.485,24 ₫
CAD
19.570,74 ₫
CHF
23.214,60 ₫
CNY
3.456,88 ₫
DKK
3.759,49 ₫
EUR
28.006,48 ₫
GBP
35.232,24 ₫
HKD
2.741,38 ₫
IDR
1,81 ₫
INR
351,20 ₫
JPY
204,88 ₫
KHR
5,22 ₫
KRW
20,93 ₫
LAK
2,65 ₫
MOP
2.664,08 ₫
MYR
6.733,01 ₫
NOK
3.437,98 ₫
NZD
17.768,03 ₫
RUB
578,36 ₫
SEK
3.049,48 ₫
SGD
17.013,13 ₫
THB
665,39 ₫
TRY
9.840,21 ₫
TWD
710,81 ₫

Tin tức » Tin Hải quan » Áp dụng mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới kể từ ngày 01/01/2013.


Áp dụng mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới kể từ ngày 01/01/2013.
02 Tháng Giêng 2013 - Hồng Hà
Lượt xem: 2.644     Phản hồi: 0    

Để góp phần giúp thủ tục hải quan trở nên thân thiện và thuận lợi hơn, ngày 08/02/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BTC về mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, các mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4, người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan, từ trang website của cơ quan hải quan.

Hiệu lực thi hành của Thông tư kể từ ngày 01/4/2012, thay thế Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, do phải chuẩn hóa quy trình thủ tục hải quan và xây dựng đồng bộ hệ thống phần mềm nghiệp vụ có liên quan nên Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2012/TT-BTC để lùi thời gian áp dụng mẫu tờ khai mới đến hết 31/12/2012.

 Đến nay, các khâu nghiệp vụ chuẩn bị cho việc áp dụng tờ khai mới và thủ tục hải quan điện tử đã được hoàn thành. Do vậy, kể từ ngày 01/01/2013, mẫu tờ khai áp dụng đối với thủ tục hải quan truyền thống được thực hiện theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và mẫu tờ khai điện tử ban hành theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 được áp dụng đối với thủ tục hải quan điện tử.                                                    

Việc khai hải quan, cách ghi trên tờ khai và phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, phiếu ghi kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan được hướng dẫn cụ thể tại các Thông tư này.

Để biết thêm chi tiết và download mẫu tờ khai về sử dụng, đề nghị bạn đọc tham khảo Thông tư số 15/2012/TT-BTC, Thông tư số196/2012/TT-BTC (file mềm) hoặc tra cứu trên mục Thư viện văn bản.

 


Hồng Hà

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
           HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
           TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
           CÔNG TÁC DÂN VẬN
Cục Hải Quan TP Đà Nẵng - Trung Tâm Dữ Liệu và Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: +84 (0511) 3 823 762 - Fax: +84 (0511) 3 823 328
Địa chỉ : 250 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng