Loading ...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành Chỉ thị phát động thi đua trên toàn thành phố.

06 Tháng Bảy 2016 - Vân Thanh
Lượt xem: 5.557     Phản hồi: 0

 Ngày 27 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Theo đó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các khối, cụm thi đua, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện và đề nghị các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận động CBCC, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua do thành phố và các đoàn thể phát động, triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) với những nội dung thi đua cụ thể như sau:

 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phpng trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.

 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.  

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Các đơn vị cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm để phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề phù hợp.

 

- Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

 

- Đổi mới tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

 

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố, hoàn thiện, phát huy trách nhiệm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ thành phố đến cơ sở nhằm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về khen thưởng.

 

Để thực hiện tốt Chỉ thị Chủ tịch UBND TP giao cho Sở Nội vụ TP chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBNDTP kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch về kết quả thực hiện Chỉ thị./.BÌNH LUẬN:

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn