Loading ...

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Tổng cục Hải quan giao bổ sung năm 2018 là 3.700 tỷ đồng

10 Tháng Chín 2018 - Vân Thanh
Lượt xem: 569     Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Hải quan có công văn số 5132/TCHQ-TXNK về việc giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước cho 20 Cục Hải quan tỉnh, Thành phố, trong đó Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng được giao thêm 330 tỷ đồng, nâng tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của đơn vị trong năm 2018 lên 3.700 tỷ đồng.

Việc Tổng cục Hải quan giao tăng chỉ tiêu thu cho một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong đó có Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng là dựa trên cơ sở tốc độ tăng thu NSNN các tháng cuối năm của một số năm gần đây và phục vụ cho công tác điều hành, quản lý thu của Ngành.

Tuy nhiên việc giao tăng chỉ tiêu thu trong thời điểm chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm tài chính ngân sách 2018, cùng với thực trạng chung của toàn Ngành Hải quan, công tác thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP Đà Nẵng chịu tác động mạnh từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết, phần lớn các mặt hàng XNK qua địa bàn đều không có thuế suất hoặc thuế suất bằng 0; Kết quả thu Ngân sách nhà nước (NSNN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đến ngày 31/8/2018 là: 2.552,9 tỷ, đạt 79,78% chỉ tiêu giao và 69% chỉ tiêu phấn đấu.

Nhằm tăng cường thu Ngân sách nhà nước những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2018, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng quán triệt các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện tốt các giải pháp nghiệp vụ như:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/0218 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2018; Công văn số 4248/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các giải pháp thu NSNN 6 tháng cuối năm 2018; Công văn số 184/HQĐNg-TXNK ngày 29/01/2018 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 .

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đến lĩnh vực quản lý Nhà nước ciuar Hải quan, hỗ trợ kịp thời giải quyết vướng mắc cho DN. Từ đó giúp doanh nghiệp hiểu đúng, đủ và tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN. Đặc biệt tuyên truyền Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và các văn bản hướng dẫn các Quy trình Thủ tục Hải quan mới dưới nhiều hình thức như: tập huấn, qua trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở nơi làm thủ tục hải quan...

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế điện tử và thông quan 24/7, cải cách thủ tục hành chính …

- Chú trọng thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó chú trọng những doanh nghiệp khai báo giá thấp, đột biến, đã phát hiện vi phạm; thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về giá (định kỳ và đột xuất), sửa đổi, bổ sung mặt hàng, mức giá tham chiếu làm cơ sở so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo, xác định dấu hiệu nghi vấn để thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan, nhằm kịp thời xử lý, ấn định thuế các trường hợp khai báo trị giá không đúng quy định.

Đánh giá tình hình công tác kiểm tra trị giá, tham vấn, xác định trị giá tại đơn vị để từ đó có phương án xây dựng mô hình, bố trí lực lượng để thực hiện công tác tham vấn giá theo nội dung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC khắc phục tình trạng bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng nghi vấn về trị giá. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện những sai sót về công tác kiểm tra giá.

- Tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2119/TCHQ-TXNK ngày 30/3/2017 của Tổng cục Hải quan; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế ban hành kèm theo quyết định số 902/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2018 do Tổng cục Hải quan ban hành.

- Thực hiện rà soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật thuế. Phát hiện sai sót, vi phạm trong công tác miễn, giảm, hoàn thuế trong đó tập trung kiểm tra các dự án, các trường hợp được hưởng ưu đăi thuế theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

- Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn; hàng hóa khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu; hàng hóa khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hóa khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

- Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Chi cục trự thuộc thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo đến 31/12/2018 đạt 100% chỉ tiêu giao theo Quyết định 866/QĐ-TCHQ.

- Nâng cao hiệu quả trong việc thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro về doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi gian lận, trốn thuế, lợi dụng sơ hở của chính sách, pháp luật.

-  Phối kết hợp tốt với các đơn vị và cơ quan có liên quan trên địa bản để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Hải quan.

          Trong thời gian tới, trên cơ sở tình hình thu của các Chi cục, Cục sẽ có Quyết định điều chỉnh giao bổ sung chỉ tiêu thu cho các Chi cục trực thuộc nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2018./.

 BÌNH LUẬN:Các tin khác

Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác QLRR
Đà Nẵng thưởng nóng Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng trong vụ bắt giữ số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê
Cục Hải quan - Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức Sơ kết quy chế phối hợp năm 2018
Hải quan Đà Nẵng phát hiệt, bắt giữ số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê tại Cảng Tiên Sa
Lễ công bố triển khai VASSCM tại kho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
Cục Hải quan TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc thu phí, lệ phí qua kênh giao dịch điện tử
Cục Hải quan TP Đà Nẵng hưởng ứng thực hiện tốt ngày Pháp luật Việt nam
Ngành Hải quan triển khai cung cấp thêm 9 dịch vụ công trực tuyến mới trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a
Hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến việc kết nối, trao đổi dữ liệu với Doanh nghiệp Cảng theo Điều 41 Luật Hải quan.
Hải quan sân bay Đà Nẵng triển khai hệ thống giám sát trực tuyến
Ngành Hải quan triển khai Hệ thống hỗ trợ đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực
Hội nghị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại kho bãi Cảng hàng không
Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu tổ chức hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ
Hải quan Đà Nẵng tổ chức truyền đạt pháp luật tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho CBCC
Nhiều sáng tạo trong hỗ trợ DN ở một chi cục hải quan
12345678910...

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn