Loading ...

Cục Hải quan TP Đà Nẵng hưởng ứng thực hiện tốt ngày Pháp luật Việt nam

24 Tháng Chín 2018 - Vân Thanh
Lượt xem: 257     Phản hồi: 0

       Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Ngày Pháp luật Tài chính” năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), “Ngày Pháp luật Hải quan” (10/9) năm 2018, công văn số 5006/TCHQ-PC ngày 28/8/2018 của Tổng cục Hải quan Về việc tổ chức thực hiện ngày Pháp luật năm 2018; đồng thời hưởng ứng Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2018 của UBNDTP Đà Nẵng.

 

Ảnh: Tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng

 Ngày 30/8/2018 Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 1587/KH-HQĐNg để tổ chức thực hiện ngày pháp luật tại cục nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến CBCC Hải quan mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Bộ Tài chính, UBND thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đến người dân và doanh nghiệp. Từ đó giúp cho CBCC trong toàn Cục, nhất là CBCC hiện công tác tại các đơn vị nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến công tác nghiên cứu, thực hiện các văn bản Luật cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật. Đảm bảo cho CBCC nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ hải quan trong việc vận dụng pháp luật giải quyết công việc hàng ngày nhằm hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao.  

Thời gian tổ chức ngày Pháp luật năm 2018:

- “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(sau đây gọi chung là Ngày Pháp luật Việt Nam) được tiến hành từ ngày 16/9/2018 đến ngày 30/11/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

- “Ngày Pháp luật Tài chính” được tiến hành từ ngày 15/8/2018 đến 15/9/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

- “Ngày Pháp luật Hải quan” được tiến hành từ ngày 15/8/2018 đến ngày 30/9/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 04/9/2018 đến ngày 10/9/2018.

- Khẩu hiệu tuyên truyền của ngành Hải quan trong các ngày Pháp luật năm 2018.

-“Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Hải quan phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh”.

-“Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Hải quan tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện pháp luật để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch này, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin các quy định mới liên quan đến chính sách pháp luật hải quan cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp XNK trên địa bàn TP Đà Nẵng qua nhiều kênh: như trên trang Webside của Cục, viết bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của thành phố; niêm yết công khai tại nơi làm thủ tục HQ, tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến thăm dò cho 185 DN về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị và tiếp nhận ý kiến phản hồi, vướng mắc từ người dân, doanh nghiệp. Đã xử lý trả lời tư vấn vướng mắc cho DN nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục các hạn chế còn tồn tại; công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý; công khai thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm, biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và biện pháp xử lý. Những giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của các cơ chế chính sách hải quan, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với hoạt động của Ngành nói chung và của Cục Hải quan TP Đà Nẵng nói riêng.

Ngoài ra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng, nghiên cứu bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chấn chỉnh, chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về hải quan cho người khai hải quan, người nộp thuế; qua đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, đồng thời phát hiện khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao,…

Phối kết hợp tốt với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Cục tổ chức các hoạt động lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật các hoạt động liên quan như: Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí minh; hưởng ứng các hoạt động xây dựng TP, cơ quan văn hóa, văn minh đô thị… Treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền Ngày Pháp luật tại trụ sở đơn vị với nội dung phù hợp với quy định để tăng cường, góp phần thực hiện tốt ngày pháp luật Việt nam./.BÌNH LUẬN:Các tin khác

Cục Hải quan TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác QLRR
Đà Nẵng thưởng nóng Ban Chuyên án Hải quan - Công an - Biên phòng trong vụ bắt giữ số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê
Cục Hải quan - Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức Sơ kết quy chế phối hợp năm 2018
Hải quan Đà Nẵng phát hiệt, bắt giữ số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê tại Cảng Tiên Sa
Lễ công bố triển khai VASSCM tại kho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
Cục Hải quan TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc thu phí, lệ phí qua kênh giao dịch điện tử
Ngành Hải quan triển khai cung cấp thêm 9 dịch vụ công trực tuyến mới trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a
Hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến việc kết nối, trao đổi dữ liệu với Doanh nghiệp Cảng theo Điều 41 Luật Hải quan.
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Tổng cục Hải quan giao bổ sung năm 2018 là 3.700 tỷ đồng
Hải quan sân bay Đà Nẵng triển khai hệ thống giám sát trực tuyến
Ngành Hải quan triển khai Hệ thống hỗ trợ đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực
Hội nghị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại kho bãi Cảng hàng không
Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu tổ chức hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ
Hải quan Đà Nẵng tổ chức truyền đạt pháp luật tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho CBCC
Nhiều sáng tạo trong hỗ trợ DN ở một chi cục hải quan
12345678910...

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn