Loading ...

Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam

18 Tháng Sáu 2020 - Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 321     Phản hồi: 0

THÔNG BÁO

Danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam

 

Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo danh sách phòng thi, địa điểm tổ chức kỳ thi, lịch thi, ca thi, của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam như sau:

1. Danh sách phòng thi:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại điểm thi phía Nam được phân thành các Danh sách phòng thi như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục I đến Phụ lục XVIII)

2. Địa điểm tổ chức kỳ thi và lịch thi, ca thi:

a. Địa điểm tổ chức kỳ thi

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

- Địa chỉ: số 90 đường 30/4, Phường Bình Thắng, Tp. Dĩ An, tnh Bình Dương.

b. Lịch thi, ca thi

Thí sinh tham dự kỳ thi theo từng ca thi của buổi thi cụ thể:

- Từ ngày 22/6 đến 25/6/2020 theo từng buổi thi và ca thi.

- Buổi sáng: bắt đầu từ 07 giờ 30 - 12 giờ 00.

- Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30 - 17 giờ 10.

- Mỗi buổi thi gồm 3 ca thi tương ứng với 3 môn thi.

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

(Kèm theo Lịch phân bổ các ca thi, lịch thi buổi tại Phụ lục XIX)

3. Một số nội dung cần chú ý:

Hội đồng thi xin thông báo tới thi sinh một số yêu cầu đổi với thí sinh:

- Quy định đối với thí sinh khi tham gia kỳ thi:

(Quy định chi tiết tại Phụ lục XX)

- Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính:

(Kèm theo Hướng dẫn tại Phụ lục XXI)

Các thông tin liên quan đến kỳ thi đề nghị thí sinh khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); Website của Báo Hải quan và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Hội đồng thi trân trọng thông báo./.


TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
TB-11-HDNVKHQ.PDF


BÌNH LUẬN:Các tin khác

Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục
Thông báo v/v tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai HQ và lập BC quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các doanh nghiệp gia công, SXXK và chế xuất
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC
TB: Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc
Thông báo: v/v kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo v/v thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trưc tuyến
“Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất” được thực hiện tại cấp Cục Hải quan và trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Một số điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở xuống
Thông báo tổ chức Lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (Kỳ thi năm 2019)
Thông báo: Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
12345678

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn