Loading ...

TB: Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

02 Tháng Bảy 2020 - Ban Biên tập (Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 292     Phản hồi: 0

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2020

THÔNG BÁO
Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 tại 02 khu vực:

Khu vực phía Bắc: từ ngày 08/6 đến 11/6/2020 tại Trường Hải quan Việt Nam, tỉnh Hưng Yên: 495 thí sinh tham dự, cụ thể:

(Theo Danh sách đính kèm)

Khu vực phía Nam: từ ngày 22/6 đến 24/6/2020 tại Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng An, tỉnh Bình Dương: 596 thí sinh tham dự, cụ thể:

(Theo Danh sách đính kèm)

Hội đồng thi nhận đơn phúc tra- phúc khảo điểm thi đối với các môn thi của thí sinh từ ngày 06/7 đến hết ngày 20/7/2020.

Đơn phúc tra - phúc khảo điểm thi của thí sinh ghi rõ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, môn thi xin phúc tra - phúc khảo, kết quả điểm thi hiện tại của môn thi phúc tra - phúc khảo điểm thi.

Đơn phúc tra - phúc khảo đề nghị thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Thường trực Hội đồng thi theo địa chỉ: Đồng chí Nguyễn Trang Thu, Trường Hải quan Việt Nam, Km10 + 395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tinh Hưng Yên. Điện thoại liên hệ: 096.454.9696

Lệ phí chấm phúc tra - phúc khảo là 100.000 đồng/môn.

Hội đồng thi không giải quyết các đơn phúc tra - phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính theo dấu bưu điện gửi về Trường Hải quan Việt Nam) và đơn của thí sinh không nộp lệ phí.

Các thông tin liên quan đề nghị thí sinh khai thác trên Công thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); Website của Báo Hải quan (https://haiquanonline.com.vn) và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website của các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Hội đồng thi trân trọng thông báo./.

 


TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
13-TB-HDNVKHQ.PDF


BÌNH LUẬN:Các tin khác

Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục
Thông báo v/v tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai HQ và lập BC quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các doanh nghiệp gia công, SXXK và chế xuất
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc
Thông báo: v/v kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo v/v thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trưc tuyến
“Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất” được thực hiện tại cấp Cục Hải quan và trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Một số điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở xuống
Thông báo tổ chức Lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (Kỳ thi năm 2019)
Thông báo: Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
12345678

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn