Loading ...

Một số điểm mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ

25 Tháng Tám 2020 - Hoàng Lan (Ảnh: Sơn Nguyễn)
Lượt xem: 172     Phản hồi: 0


Công chức Hải quan Đà Nẵng làm thủ tục XNC tại Sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, Nghị định này có hiệu lực thi hành và bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Một số điểm mới trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP so với những quy định cũ đó là:

1. Về nguyên tắc đánh giá

a) Nghị định nêu rõ việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đồng thời, Nghị định không còn đề cập quy định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Nghị định quy định điều kiện về thời gian công tác để thực hiện đánh giá đối với các CBCCVC làm việc chưa đủ thời gian trong năm như: CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản; CBCCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

2. Bổ sung quy định về tiêu chí chung đánh giá, xếp loại chất lượng, gồm 05 nhóm tiêu chí chính:

a) Chính trị, tư tưởng;

b) Đạo đức, lối sống;

c) Tác phong, lề lối làm việc;

d) Ý thức tổ chức kỷ luật;

đ) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Điều chỉnh mức xếp loại chất lượng

Nghị định quy định 04 mức độ xếp loại chất lượng đối với CBCCVC là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ (thay cho trước đây là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực); không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

a) Theo quy định cũ, CBCCVC được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận. Tuy nhiên, Nghị định này không còn quy định yêu cầu về sáng kiến.

b) Nghị định quy định rõ các mức chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách để xếp loại chất lượng đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý.

5. Quy định việc công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

Trình tự, thủ tục, đánh giá được thực hiện tương tự như trước đây; bên cạnh đó, Nghị định quy định việc cấp có thẩm quyền quyết định hình thức công khai kết quả xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

6. Nêu rõ thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm

a) Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ những trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm)

b) Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, CBCCVC có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

7. Yêu cầu về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Nghị định đã quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trong đó, nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này./.BÌNH LUẬN:Các tin khác

EVFTA tác động thế nào đến thu ngân sách nhà nước?
Thông quan hàng hóa nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp
Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu: Dân vận góp phần thay đổi tư duy, trách nhiệm của cả Hải quan, doanh nghiệp
Năm 2020, TP Đà Nẵng tiếp tục chọn chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”.
Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Bảng tổng hợp trả lời vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trước và trong Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2019
Hải quan Đà Nẵng: Tập huấn Kỹ năng thuyết trình và tổ chức điều hành cuộc họp
Đà Nẵng: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Sự thật chuyện khu vực Hải quan ở sân bay Đà Nẵng không có camera!
CHI CỤC HẢI QUAN KCN HÒA KHÁNH LIÊN CHIỂU TỔ CHỨC CHÀO CỜ VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ
Cán bộ, công chức hiến máu cứu người
Ngành Hải quan và ngành Thuế triển khai thực hiện Quy chế trao đổi thông tin và phối kết hợp trong công tác
Đẩy mạnh thu hút đầu tư
12345678910...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn