Loading ...

Thông báo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục và Chi cục

08 Tháng Chín 2020 - Vi Hồng
Lượt xem: 157     Phản hồi: 0

Ngày 14/8/2020, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 1499/TB-HQĐNg về thông báo 166 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc cấp Cục Hải quan và Chi cục Hải quan (tính đến ngày 01/8/2020). 

Trong đó:

- TTHC về lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Cục: 27 thủ tục.

- TTHC về lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Cục hoặc Chi cục: 02 thủ tục

- TTHC về lĩnh vực hải quan thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan: 137 thủ tục.

(Danh sách thủ tục hành chính đính kèm).

Bộ TTHC được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, tại các địa điểm làm thủ tục hải quan thuộc Cục và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Để tìm hiểu về trình tự, các bước, nội dung yêu cầu của từng thủ tục, doanh nghiệp khai thác thông tin chi tiết kèm theo từng thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn hoặc trang thông tin điện tử Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn, hoặc trang thông tin điện tử của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dngcustoms.gov.vn.

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thông báo để Doanh nghiệp biết./. BÌNH LUẬN:Các tin khác

Thông báo v/v tổ chức Lớp Hướng dẫn kỹ năng khai HQ và lập BC quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các doanh nghiệp gia công, SXXK và chế xuất
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC
TB: Kết quả điểm thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu
Thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc
Thông báo: v/v kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
Thông báo v/v thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trưc tuyến
“Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất” được thực hiện tại cấp Cục Hải quan và trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Một số điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở xuống
Thông báo tổ chức Lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (Kỳ thi năm 2019)
Thông báo: Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
12345678

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn