Loading ...

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 333/QD-TCHQ 17/02/2017 Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Hải quan
2 1429/CNTT-SW 29/12/2016 Tạm ngưng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp só tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế Tổng cục Hải quan
3 8887/TCHQ-TCCB 16/09/2016 Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 Tổng cục Hải quan
4 49/CCHĐH-TH 23/06/2015 Hướng dẫn thực hiện Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan Tổng cục Hải quan
5 5333/TCHQ-GSQL 10/06/2015 Vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2015/TT-BTC Tổng cục Hải quan
6 756/TB-HQCĐN 28/05/2015 Thông báo triển khai áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan Khác
7 15283/TCHQ-GSQL 25/12/2014 Hướng dẫn khai báo và kiểm tra giấy phép theo cơ chế một cửa quốc gia Tổng cục Hải quan
8 7618/TCHQ-VNACCS 11/12/2013 Triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
9 175/20013/TT-BTC 29/11/2013 Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Bộ Tài Chính
10 6853/TCHQ-VNACCS 15/11/2013 Hướng dẫn quy trình hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
11 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
12 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện Bộ Tài Chính
13 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo TT số 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực QLNN về HQ đối với DN đủ điều kiện Bộ Tài Chính
14 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo TT số 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực QLNN về HQ đối với DN đủ điều kiện Bộ Tài Chính
15 133/2013/TT-BTC 24/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo TT số 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực QLNN về HQ đối với DN đủ điều kiện Bộ Tài Chính
16 788/GSQL-GQ3 19/08/2013 Về việc thực hiện E-manifest Tổng cục Hải quan
17 1468/TB-HQĐNg 09/08/2013 Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2013 Khác
18 1854/QĐ-BTC 05/08/2013 Quyết định v/v phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của Hải quan trong công tác phân loại hàng hóa và xác định trị giá hải quan đến năm 2020 Bộ Tài Chính
19 1572/QĐ-TCHQ 17/05/2013 Quyết định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa Tổng cục Hải quan
20 1571/QĐ-TCHQ 17/05/2013 Quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng camera tại các khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế Tổng cục Hải quan


Tổng số: 51  văn bản Trang : / 3 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn