Loading ...
Thủ tục Hải Quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 4344/TCHQ-TXNK 01/07/2019 Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng SXXK chuyển tiêu thụ nội địa Tổng cục Hải quan
2 801,836/TB-TCHQ 01/02/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
3 833-835/TB-TCHQ 01/02/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
4 575/TB-TCHQ. 24/01/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
5 460/TB-TCHQ 21/01/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
6 220/TB-TCHQ. 09/01/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
7 151/TB-TCHQ. 05/01/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
8 7565/TCHQ-TXNK 27/12/2018 Xử lý vướng mắc tại, TT số 39/2018/TT-BTC Tổng cục Hải quan
9 7385/TB-TCHQ. 17/12/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
10 7274/TB-TCHQ. 11/12/2018 TB về sửa đổi, thay thế TB kết quả phân loại hàng hóa Tổng cục Hải quan
11 7303/TB-TCHQ. 11/12/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
12 7171./TB-TCHQ 05/12/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
13 7118./TB-TCHQ 04/12/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
14 6896/TB-TCHQ 23/11/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
15 6743./TB-TCHQ 16/11/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
16 6672./TB-TCHQ 14/11/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
17 6589./TB-TCHQ 09/11/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
18 6523./TCHQ-TXNK 07/11/2018 Phân loại đèn Led, khung giá để bát đĩa, bàn là Tổng cục Hải quan
19 6430./TB-TCHQ 02/11/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
20 6470./TB-TCHQ 02/11/2018 TB về kết quả xác đinh trước mã số Tổng cục Hải quan


Tổng số: 894  văn bản Trang : / 45 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn