Loading ...
Thủ tục Hải Quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 3802./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
2 3793./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
3 2485-2487/TB-TCHQ 08/05/2018 Thông báo kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
4 2383//TCHQ-TXNK 03/05/2018 Phân loại hàng hóa Tổng cục Hải quan
5 2309,2344-2348/TB-TCHQ 27/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
6 2240-2244/TB-TCHQ 24/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
7 2075//TB-TCHQ 18/04/2018 TB về kết xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
8 1906-1909/TB-TCHQ 10/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
9 1572//TB-TCHQ 26/03/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
10 1391/TCHQ-TXNK 16/03/2018 Phân loại mặt hàng Ngô rang nổ Tổng cục Hải quan
11 1187/TCHQ-TXNK 06/03/2018 Vướng mắc phân loại hàng hóa Tổng cục Hải quan
12 1140/TCHQ-TXNK 05/03/2018 Phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng Tổng cục Hải quan
13 1074/TB-TCHQ 28/02/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
14 1061-1064/TB-TCHQ 27/02/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
15 900/TCHQ-TXNK 09/02/2018 Phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold Tổng cục Hải quan
16 789,790/TB-TCHQ 07/02/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
17 829-831/TB-TCHQ 07/02/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
18 687-751/TB-TCHQ 06/02/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
19 713/TCHQ-TXNK 06/02/2018 Phân loại và xử lý thuế đ/v mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân Tổng cục Hải quan
20 556-599/TB-TCHQ 29/01/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan


Tổng số: 844  văn bản Trang : / 43 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn