Loading ...
Thủ tục Hải Quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 5325./TB-TCHQ 13/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
2 5256./TB-TCHQ 10/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
3 5210./TCHQ-TXNK 06/09/2018 Phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất Tổng cục Hải quan
4 4919/TB-TCHQ 22/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
5 4874./TB-TCHQ 20/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
6 4844./TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo v/v đính chính TB kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan
7 4840-4841/TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo về kết quả xác định truwocs mã số Tổng cục Hải quan
8 4538./TB-TCHQ 01/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
9 4539./TCHQ-TXNK 01/08/2018 Phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) Tổng cục Hải quan
10 4462./TB-TCHQ 30/07/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
11 4029./TB-TCHQ 10/07/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
12 4024./TCHQ-TXNK 09/07/2018 Phân loại "Solar cell" (Tế bào quang điện) Tổng cục Hải quan
13 3917-3941/TB-TCHQ 05/07/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
14 3802./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
15 3793./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
16 3262./TXNK-CST 20/06/2018 Chính sách thuế đối với DN chế xuất Tổng cục Hải quan
17 3510./TB-TCHQ 18/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
18 3337/TB-TCHQ 13/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
19 3308.3337./TB-TCHQ 12/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
20 3269-3270/TB-TCHQ 11/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan


Tổng số: 864  văn bản Trang : / 44 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn