Loading ...
Thủ tục Hải Quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 4885/TCHQ-TXNK 23/07/2020 Phân loại mặt hàng Ascorbyl Glucoside Tổng cục Hải quan
2 3778/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX Tổng cục Hải quan
3 3778/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DN chế xuất Tổng cục Hải quan
4 3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa Tổng cục Hải quan
5 3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa Tổng cục Hải quan
6 3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa Tổng cục Hải quan
7 3458/TCHQ-KTSTQ 28/05/2020 Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa Tổng cục Hải quan
8 47/2020/TT-BTC 27/05/2020 Quy định về thời điểm nộp C/O và hình thức C/O đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch COVIS-19 Bộ Tài Chính
9 2849/TCHQ-GSQL 29/04/2020 Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gao Tổng cục Hải quan
10 2848/TCHQ-GSQL 29/04/2020 Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế Tổng cục Hải quan
11 2252/TCHQ-TXNK 09/04/2020 Phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện Tổng cục Hải quan
12 08/2020/TT-BCT 08/04/2020 Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại Việt Nam-Cu ba Bộ và ngang bộ
13 62/2019/TT-BTC 05/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ Tài Chính
14 5421/TCHQ-GSQL 26/08/2019 Chấp nhận C/O mẫu E mới Tổng cục Hải quan
15 56/2019/TT-BTC 23/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ bưu chính và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh Bộ Tài Chính
16 4344/TCHQ-TXNK 01/07/2019 Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng SXXK chuyển tiêu thụ nội địa Tổng cục Hải quan
17 801,836/TB-TCHQ 01/02/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
18 833-835/TB-TCHQ 01/02/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
19 575/TB-TCHQ. 24/01/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
20 460/TB-TCHQ 21/01/2019 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan


Tổng số: 909  văn bản Trang : / 46 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn