Loading ...
Giá, thuế Hải Quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 2135//TXNK-TGHQ 03/05/2018 Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
2 1930//TCHQ-TXNK 11/04/2018 Thuế đ/v lượng nhiên liệu chứa trong tàu biển nhập cảnh vào VN Tổng cục Hải quan
3 1586//TXNK-TGHQ 04/04/2018 KHai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan Tổng cục Hải quan
4 1636./TCHQ-TXNK 27/03/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô Tổng cục Hải quan
5 1395/TCHQ-TXNK 16/03/2018 Chi phí vận tải Tổng cục Hải quan
6 1395/TCHQ-TXNK 16/03/2018 Chi phí vận tải Tổng cục Hải quan
7 1192//TXNK-TH 12/03/2018 Vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục NK hàng an ninh quốc phòng Tổng cục Hải quan
8 1237//TCHQ-TXNK 08/03/2018 Phí CIC, DO, vệ sinh container Tổng cục Hải quan
9 503-508/TB-TCHQ 26/01/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
10 344/TCHQ-TXNK 19/01/2018 Phân loại mặt hàng hồ bơi ngoài trời bàng nhựa Tổng cục Hải quan
11 293/TB-TCHQ 18/01/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
12 206/TB-TCHQ 12/01/2018 TB về thay thế TB kết quả phân loại đ/v hàng hóa XK, NK Tổng cục Hải quan
13 195//TB-TCHQ 12/01/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
14 164//TCHQ-TXNK 11/01/2018 Phân loại "Bể ổn nhiệt" (Water bath) Tổng cục Hải quan
15 154/TCHQ-TXNK 10/01/2018 Phân loại mặt hàng "Buồng máy cấp đông IQF" Tổng cục Hải quan
16 30/TCHQ-TXNK 03/01/2018 Mặt hàng xe tương tự xe chơi gôn Tổng cục Hải quan
17 157/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ
18 150/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022. Chính Phủ
19 159/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ
20 154/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ


Tổng số: 1.682  văn bản Trang : / 85 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn