Loading ...

Lãnh Đạo Cục

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Tiến Thọ Cục trưởng 0913.404.269 0236.3565.999 thont@customs.gov.vn
2 Đào Thế Nhựt Phó Cục trưởng 0905.111.999 0236 3565.777 nhutdt@customs.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Vân Phó Cục trưởng 0905.129.506 0236.3824.777 vanntt@customs.gov.vn
4 Nguyễn Hương Phó Cục trưởng 0903.516.542 0236 3563612 huongn@customs.gov.vn

Văn phòng Cục

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Huỳnh Thị Hồng Hà Phó Chánh Văn phòng 0988.490.323 0 hahth@customs.gov.vn
4 Phan Thị Lan Anh CBCC 0 0 anhptl2@customs.gov.vn
5 Phạm Thị Luyến CBCC 0 0 luyenpt@customs.gov.vn
5 Hồ Xuân Tám Chánh Văn Phòng 0905.117.489 0236 3827639 tamhx@customs.gov.vn
6 Nguyễn Quang Sơn CBCC 01237.55.66.77 0 sonnq3@customs.gov.vn
7 Nguyễn Thị Dạ Thảo CBCC 0 0 thaontd@customs.gov.vn
8 Phạm Văn Tuấn CBCC 0 0 tuanpv@customs.gov.vn

Phòng Công nghệ thông tin

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Lưu Thanh Sơn Trưởng Trung Tâm 0903.583.111 0236 3565776 LTSon@customs.gov.vn
2 Nguyễn Công Tâm Phó Trung tâm 0905.291.678 0 tamnc@customs.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Thành CBCC 0914.690.357 0 thanhnt@customs.gov.vn
4 Lê Thị Ngọc Hằng CBCC 0 0 hangltn@customs.gov.vn
5 Nguyễn Văn Dũng CBCC 0 0 dungnv3@customs.gov.vn
6 Phạm Ánh Nguyệt CBCC 0 0 nguyetpadng@customs.gov.vn
7 Võ Công Bách CBCC 0 0 bachvc@customs.gov.vn
8 Đặng Thanh Tùng CBCC 0 0 tungdt2@customs.gov.vn
9 Đồng Thị Ánh Phượng CBCC 0 0 phuongdta@customs.gov.vn
10 Hồ Lê Xuân CBCC 0 0 xuanhl@customs.gov.vn
11 Nguyễn Khắc Thắng CBCC 0 0 thangnk@customs.gov.vn

Tổ chức cán bộ

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Võ Thị Minh Tâm Trưởng phòng 0914.161.087 0236. 3562613 tamvtm@customs.gov.vn
2 Phan Việt Hà Phó Trưởng phòng 0935.409.459 0 hapv@customs.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Khoa CBCC 0906.433.999 0 khoanv1@customs.gov.vn
4 Lê Thị Minh Thanh CBCC 0905.098.919 0 thanhltm@customs.gov.vn
5 Bùi Thị Diễm CBCC 0 0 diembt@customs.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Tích Phó Trưởng phòng 098.2222.555 0 tichnx@customs.gov.vn

Tài vụ - Quản trị

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Đặng Thị Lệ Hoa Trưởng phòng 0985.001.035 0236. 3823761 hoadtl@customs.gov.vn
2 Hồ Tấn Thanh Phó Trưởng phòng 0903.516.545 0 thanhht@customs.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hiền CBCC 0 0 hiennt7@customs.gov.vn
4 Lê Thị Bích Nga CBCC 0 0 ngaltb@customs.gov.vn
5 Hồ Thị Hàn CBCC 0 0 hanht@customs.gov.vn
6 Phạm Thị Kim Ngân CBCC 0 0 nganptk@customs.gov.vn
7 Trương Thị Thuỷ Phương CBCC 0 0 phuongttt@customs.gov.vn
8 Hoàng Đinh CBCC 0 0 dinhh@customs.gov.vn
9 Võ Thị Đào CBCC 0 0 daovt@customs.gov.vn
10 Lê Viết Thắng CBCC 0 0 thanglv@customs.gov.vn

Giám sát quản lý về hải quan

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Hồ Văn Tài Chi cục trưởng 0903.853.278 0236. 3841004 taihv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng 0 0 chinq2@customs.gov.vn
3 Trần Thị Mỹ Hạnh CBCC 0 0 hanhttm@customs.gov.vn
4 Trương Thị Tuyết CBCC 0 0 tuyettt2@customs.gov.vn
5 Ngô Xuân Hải CBCC 0 0 hainx@customs.gov.vn
6 Huỳnh Thị Minh Thanh CBCC 0 0 thanhhtm@customs.gov.vn

Thuế xuất nhập khẩu

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Trần Văn Anh Phó Chi cục Trưởng 0914.034.461 0236 3824532 anhtv@customs.gov.vn
2 Trương Thị Nga Phó Trưởng phòng 0905.362.489 0 ngatt@customs.gov.vn
3 Nguyễn Đức Trí Phó Trưởng phòng 0905.070.005 0 trind@customs.gov.vn
4 Ngô Thùy Trang CBCC 0 0 trangnt@customs.gov.vn
5 Trần Thị Thùy Dương CBCC 0 0 duongttt@customs.gov.vn
6 Nguyễn Thị Linh Nguyệt CBCC 0 0 nguyetntl@customs.gov.vn
7 Nguyễn Thị Huyền CBCC 0 0 huyennt5@customs.gov.vn

Thanh tra

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Lưu Quốc Thắng Trưởng phòng 0903.571.234 0236. 3843340 thanglq@customs.gov.vn
2 Hứa Lanh Phó Trưởng phòng 0903.596.539 0 lanhh@customs.gov.vn
3 Trần Thị Thanh Hiền Phó Trưởng phòng 0905.163.855 0 hienttt5@customs.gov.vn
4 Lưu Thị Thu Trang CBCC 0 0 trangluu@customs.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng CBCC 0 0 hangntt@customs.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hòa Bình CBCC 0 0 binhnth@customs.gov.vn

Đội kiểm soát hải quan

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phạm Minh Châu Phó đội trưởng 0913.412.667 0 chaupm@customs.gov.vn
3 Phạm Xuân Hoàng Phó đội trưởng 0905.111.207 0 hoangpx@customs.gov.vn
4 Trần Quốc Dân CBCC 0 0 dantq@customs.gov.vn
5 Đặng Văn Toàn Đội trưởng 0913.404.509 0236. 3561536 toan.dv@customs.gov.vn
5 Hoàng Hải Hậu CBCC 0 0 hauhh@customs.gov.vn
6 Lê Minh Hùng CBCC 0 0 hunglm@customs.gov.vn
7 Thái Minh Khôi CBCC 0 0 khoitm@customs.gov.vn
8 Nguyễn Văn Mỹ CBCC 0 0 mynv@customs.gov.vn
9 Ngô Văn Nhanh CBCC 0 0 nhanhnv@customs.gov.vn
10 Phùng Quyết Thắng CBCC 0 0 thangpq@customs.gov.vn
11 Lê Đức Trái CBCC 0 0 traild@customs.gov.vn

Đội kiểm soát phòng chống ma tuý

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Thái Hoan Chi cục trưởng 0903.578.994 0236. 3863260 hoannt@customs.gov.vn
2 Trịnh Trung Nhứt Phó đội trưởng 0905.111.555 0 nhuttt@customs.gov.vn
3 Hồ Viết Hải CBCC 0 0 haihv@customs.gov.vn
4 Lê Văn Sáu CBCC 0 0 saulv@customs.gov.vn
5 Nguyễn Bá Cư CBCC 0 0 cunb@customs.gov.vn
6 Từ Ngọc Hiếu CBCC 0 0 hieutn@customs.gov.vn
7 Hoàng Trọng Quang CBCC 0 0 quanght@customs.gov.vn
8 Trần Trung Thành CBCC 0 0 thanhtt@customs.gov.vn

Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Đinh Tư Đội trưởng 0948.003.579 0236 3500934 tud@customs.gov.vn
2 Phạm Ngọc Dũng Phó Trưởng phòng 0905.125.552 0 dungpn@customs.gov.vn
3 Lò Thị Hồng Thu CBCC 0 0 thulth2@customs.gov.vn
4 Lương Thanh Tùng CBCC 0 0 tunglt@customs.gov.vn
5 Nguyễn Trung Dũng CBCC 0903.579.953 0 dungnt5@customs.gov.vn

Phòng Quản lý rủi ro

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Đoàn Xuân Thuỷ Trưởng phòng 09013.485.469 0236. 3816083 thuydt@customs.gov.vn
2 Lê Thanh Thủy Phó Trưởng phòng 0906.709.925 0 thuylt@customs.gov.vn
2 Hồ Thị Phượng Phó trưởng phòng phụ trách 0936.299.570 0 phuonght@customs.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thủy CBCC 0 0 thuyntt@customs.gov.vn
4 Văn Thị Thảo CBCC 0 0 thaovt@customs.gov.vn
5 Võ Đình Dương CBCC 0 0 duongvd@customs.gov.vn
6 Trần Thị Ánh Tuyết CBCC 0 0 tuyettta@customs.gov.vn
7 Trần Vĩ Châu CBCC 0 0 chautv@customs.gov.vn

Chi cục kiểm tra sau thông quan

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phan Văn Mỹ Trưởng phòng 0913.401.039 0236. 3891015 mypv@customs.gov.vn
2 Lê Tấn Dương Phó Chi cục Trưởng 0914.023.459 0 duonglt3@customs.gov.vn
3 Hồ Thị Nguyệt Phó Chi cục Trưởng 0905.159.969 0 nguyeth@customs.gov.vn
4 Lê Văn Hà Đội trưởng 0 0 halv@customs.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Phương Đội trưởng 0 0 phuongnth@customs.gov.vn
6 Trần Thị Yến Dung Phó đội trưởng 0 0 dungtty@customs.gov.vn
7 Nguyễn Văn Trung Phó đội trưởng 0 0 trungnv@customs.gov.vn
8 Nguyễn Thị Quỳnh Hương CBCC 0 0 huongntq@customs.gov.vn
9 Lê Văn Hữu CBCC 0 0 huulv@customs.gov.vn
10 Trương Thị Thu Hương CBCC 0 0 huongttt5@customs.gov.vn
11 Mai Thị Phương Linh CBCC 0 0 linhmtp@customs.gov.vn
12 Trần Thị Thu Hằng CBCC 0 0 hangttt@customs.gov.vn
13 Mai Thị Huyền Linh CBCC 0 0 linhmth@customs.gov.vn
14 Phạm Nguyễn Sao Mai CBCC 0 0 maipns@customs.gov.vn
15 Nguyễn Thị Uyên Phương CBCC 0 0 phuongntu@customs.gov.vn
16 Vũ Thị Hoài Thương CBCC 0 0 thuongvth@customs.gov.vn
17 Nguyễn Thị Thúy CBCC 0 0 thuynt@customs.gov.vn
18 Vũ Lê Phương Trà CBCC 0 0 travlp@customs.gov.vn

Chi cục hải quan quản lý hàng ĐT - GC

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Hữu Rân Chi cục trưởng 0913.486.756 0236. 3934555 rannh@customs.gov.vn
3 Đồng Phước Quang Phó Chi cục Trưởng 0913.406.895 0 quangdp@customs.gov.vn
4 Lê Thị Tuý Vân Đội trưởng 0 0 vanltt@customs.gov.vn
5 Đặng Ngọc Vinh Đội trưởng 0 0 vinhdn@customs.gov.vn
6 Nguyễn Minh Ánh Phó đội trưởng 0 0 anhnm@customs.gov.vn
7 Đỗ Thị Diệu Hiền Phó đội trưởng 0 0 hiendtd@customs.gov.vn
8 Phan Thị Thu Hiền Phó đội trưởng 0 0 hienptt@customs.gov.vn
9 Nguyễn Bá Lâm Phó đội trưởng 0 0 lamnb@customs.gov.vn
10 Lê Thị Cẩm CBCC 0 0 camlt@customs.gov.vn
11 Dương Thị Dần CBCC 0 0 dandt@customs.gov.vn
12 Nguyễn Thị Kim Dung CBCC 0 0 dungntk@customs.gov.vn
13 Nguyễn Phạm Quý Hương CBCC 0 0 huongnpq@customs.gov.vn
14 Đoàn Ngọc Hà CBCC 0 0 hadn2@customs.gov.vn
15 Trần Thị Bích Hồng CBCC 0 0 hongttb@customs.gov.vn
16 Trần Việt Hùng CBCC 0 0 hungtv@customs.gov.vn
17 Nguyễn Văn Khoa CBCC 0 0 khoanv2@customs.gov.vn
18 Nguyễn Ngọc Linh CBCC 0 0 linhnn@customs.gov.vn
19 Nguyễn Thị Minh Lý CBCC 0 0 lyntm@customs.gov.vn
20 Nguyễn Thị Bích Mai CBCC 0 0 maintp@customs.gov.vn
21 Huỳnh Kim Ngọc CBCC 0 0 ngochk@customs.gov.vn
22 Trần Sơn CBCC 0 0 sont@customs.gov.vn
23 Nguyễn Thị Anh Thư CBCC 0 0 thunta2@customs.gov.vn
24 Đặng Hoàng Thành CBCC 0 0 thanhdh@customs.gov.vn
25 Trần Thị Phương Thanh CBCC 0 0 thanhttp@customs.gov.vn
26 Nguyễn Thị Tường Vy CBCC 0 0 vyntt@customs.gov.vn

Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Nguyễn Quang Lãng Chi cục trưởng 0903.524.191 0236 3614284 langnq@customs.gov.vn
3 Nguyễn Mạnh Tâm Phó Chi cục Trưởng 0905.104.351 0 tamnm@customs.gov.vn
4 Huỳnh Thị Trọng Phó Chi cục Trưởng 0975.373.330 0 tronght@customs.gov.vn
5 Nguyễn Văn Bình Đội trưởng 0 0 binhnv@customs.gov.vn
6 Trần Hữu Dũng Đội trưởng 0 0 dungth@customs.gov.vn
7 Nguyễn Như Ngọc Đội trưởng 0 0 ngocnn@customs.gov.vn
8 Hồ Công Xuân Đội trưởng 0 0 xuanhc@customs.gov.vn
9 Phùng Quốc Bình Phó đội trưởng 0 0 binhpq@customs.gov.vn
10 Nguyễn Tấn Cường Phó đội trưởng 0 0 cuongnt@customs.gov.vn
11 Nguyễn Thị Thu Hường Phó đội trưởng 0 0 huongntt@customs.gov.vn
12 Nguyễn Tăng Phó đội trưởng 0 0 tangn@customs.gov.vn
13 Võ Văn Tín CBCC 0 0 tinvv@customs.gov.vn
14 Dương Quang Trà CBCC 0 0 tradq@customs.gov.vn
15 Bùi Thị Thu Ba CBCC 0 0 babtt@customs.gov.vn
16 Lê Bán CBCC 0 0 banl@customs.gov.vn
17 Nguyễn Quang Chưu CBCC 0 0 chuunq@customs.gov.vn
18 Nguyễn Hữu Có CBCC 0 0 conh@customs.gov.vn
19 Đinh Hải Đăng CBCC 0 0 dangdh@customs.gov.vn
20 Đỗ Trọng Đông CBCC 0 0 dongdt@customs.gov.vn
21 Mai Văn Hiền CBCC 0 0 hienmv@customs.gov.vn
22 Lê Thị Thu Hoa CBCC 0 0 hoaltt@customs.gov.vn
23 Võ Thị Thu Hồng CBCC 0 0 hongvtt@customs.gov.vn
24 Trần Thị Bích Hường CBCC 0 0 huongttb@customs.gov.vn
25 Lê Trung Kha CBCC 0 0 khalt@customs.gov.vn
26 Trần Trung Khánh CBCC 0 0 khanhtt@customs.gov.vn
27 Nguyễn Tùng Lâm CBCC 0 0 lamnt@customs.gov.vn
28 Trần Thị Thanh Lan CBCC 0 0 lanttt@customs.gov.vn
29 Đồng Thị Trúc My CBCC 0 0 mydtt@customs.gov.vn
30 Lưu Thị Nga CBCC 0 0 ngalt@customs.gov.vn
31 Nguyễn Văn Nhu CBCC 0 0 nhunv@customs.gov.vn
32 Huỳnh Tấn Thanh CBCC 0 0 thanh.ht@customs.gov.vn
33 Nguyễn Vân Thành CBCC 0 0 thanhnv@customs.gov.vn
34 Quảng Thành CBCC 0 0 thanhq@customs.gov.vn
35 Trần Quốc Thi CBCC 0 0 thitq@customs.gov.vn
36 Tống Đức Tiến CBCC 0 0 tientd@customs.gov.vn
37 Phạm Văn Toàn CBCC 0 0 toanpv@customs.gov.vn
38 Nguyễn Văn Trí CBCC 0 0 trinv2@customs.gov.vn
39 Trần Văn Trượng CBCC 0 0 truongtv2@customs.gov.vn
40 Nguyễn Thị Hồng Vân CBCC 0 0 vannth@customs.gov.vn
41 Nguyễn Thị Thùy Vân CBCC 0 0 vanntt@customs.gov.vn
42 Trần Thị Hồng Vi CBCC 0 0 vitth@customs.gov.vn
43 Nguyễn Hoài Việt CBCC 0 0 vietnh3@customs.gov.vn
44 Trương Xuân CBCC 0 0 xuant@customs.gov.vn

Chi cục hải quan KCN Hoà Khánh - Liên Chiểu

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Cao Văn Nhân Phó Chi cục Trưởng 0903.577.734 0236.3561688 nhancv@customs.gov.vn
2 Ngô Trung Kiên Phó Chi cục Trưởng 0903.579.995 0 kiennt@customs.gov.vn
3 Võ Tấn Lợi Phó Chi cục Trưởng 0905.001.117 0 loivt@customs.gov.vn
4 Nguyễn Chiến Thuật Phó Chi cục Trưởng 0905.027.547 0 thuatnc@customs.gov.vn
5 Lê Văn Đy Đội trưởng 0 0 dylv@customs.gov.vn
6 Lương Nam Tuấn Đội trưởng 0 0 tuanln@customs.gov.vn
7 Bùi Quán Phó đội trưởng 0 0 quanb@customs.gov.vn
8 Phạm Phú Anh CBCC 0 0 anhpp@customs.gov.vn
9 Phạm Văn Ánh CBCC 0 0 anhpv@customs.gov.vn
10 Nguyễn Hữu Cần CBCC 0933.112.464 0 cannh@customs.gov.vn
11 Trần Đình Được CBCC 0 0 duoctd@customs.gov.vn
12 Võ Lê Trúc Giang CBCC 0 0 giangvlt@customs.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Hà CBCC 0 0 hant5@customs.gov.vn
14 Hồ Văn Long CBCC 0 0 longhv@customs.gov.vn
15 Phan Quang Minh CBCC 0 0 minh.pq@customs.gov.vn
16 Lê Quang Tâm CBCC 0 0 tamlq@customs.gov.vn
17 Trần Đình Thành CBCC 0 0 thanhtd@customs.gov.vn
18 Nguyễn Thị Hồng Thao CBCC 0 0 thaonth@customs.gov.vn
19 Nguyễn Văn Tiến CBCC 0 0 tiennv3@customs.gov.vn
20 Đặng Minh Trang CBCC 0 0 trangdm@customs.gov.vn
21 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CBCC 0 0 trangntt@customs.gov.vn
22 Hồ Quang Trung CBCC 0 0 trunghq@customs.gov.vn
23 Nguyễn Thị Hoài Vân CBCC 0 0 vannth@customs.gov.vn

Chi cục hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phan Duy Bình Trưởng phòng 0905.090.562 0 binhpd@customs.gov.vn
2 Trần Hồng Phước Quyền Chi cục trưởng 0905.530.807 0236 2478869 phuocth@customs.gov.vn
2 Lê Đức Lý Phó Chi cục Trưởng 0905.294.719 0 lyld@customs.gov.vn
3 Trần Minh Tâm Phó Chi cục Trưởng 0 0 tamtm@customs.gov.vn
4 Đoàn Thị Hồng CBCC 0 0 hongdt@customs.gov.vn
5 Đoàn Ngọc Hùng CBCC 0 0 hungdn2@customs.gov.vn
6 Phạm Thị Diệu Hiền CBCC 0 0 hienptd@customs.gov.vn
7 Nguyễn Hữu Long CBCC 0 0 longnh@customs.gov.vn
8 Ngô Thị Minh Lý CBCC 0 0 lyntm@customs.gov.vn
9 Mai Thị Như Nguyệt CBCC 0 0 nguyetmtn@customs.gov.vn
10 Nguyễn Thị Phi Phượng CBCC 0 0 phuongntp2@customs.gov.vn
11 Huỳnh Bá Sách CBCC 0 0 sachhb@customs.gov.vn
12 Nguyễn Thị Hương Thảo CBCC 0 0 thaonth@customs.gov.vn
13 Nguyễn Trần Uyên Thảo CBCC 0 0 thaontu@customs.gov.vn

Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng

STTHọ và tênChức vụSố di độngSố cố địnhEmail
1 Phạm Duy Nhất Chi cục trưởng 0913.439.999 0236 3841004 nhatpd@customs.gov.vn
2 Lê Nho Phước Phó Chi cục Trưởng 0913.469.768 0 phuocln@customs.gov.vn
3 Nguyễn Đình Tâm Phó Chi cục Trưởng 0905.323.128 0 tamnd@customs.gov.vn
4 Võ Đình Tự Phó Chi cục Trưởng 0983.081.873 0 tuvd@customs.gov.vn
5 Trương Hữu Cung Đội trưởng 0 0 cungth@customs.gov.vn
6 Trần Minh Dũng Đội trưởng 0 0 dungtm@customs.gov.vn
7 Lê Thị Minh Loan Đội trưởng 0 0 loanltm@customs.gov.vn
8 Trịnh Hồng Hải Phó đội trưởng 0 0 haith2@customs.gov.vn
9 Nguyễn Hảo Phó đội trưởng 0 0 haon@customs.gov.vn
10 Nguyễn Thị Mai Hoa Phó đội trưởng 0 0 hoantm@customs.gov.vn
11 Nguyễn Thị Thuý Nga Phó đội trưởng 0 0 ngantt@customs.gov.vn
12 Ngô Tùng Tâm Phó đội trưởng 0 0 tamnt3@customs.gov.vn
13 Trần Thị Phương Thảo Phó đội trưởng 0 0 thao.ttp@customs.gov.vn
14 Tôn Thất An CBCC 0 0 antt@customs.gov.vn
15 Võ Thị Ánh CBCC 0 0 anhvt4@customs.gov.vn
16 Đinh Văn Bàn CBCC 0 0 bandv2@customs.gov.vn
17 Đinh Thanh Bình CBCC 0 0 binhdt@customs.gov.vn
18 Phan Văn Châu CBCC 0 0 chaupv@customs.gov.vn
19 Nguyễn Thị Thanh Đà CBCC 0 0 dant@customs.gov.vn
20 Đặng Diệp CBCC 0 0 diepd@customs.gov.vn
21 Lê Thuỳ Dung CBCC 0 dunglt@customs.gov.vn
22 Ngô Xuân Hà CBCC 0 0 hanx@customs.gov.vn
23 Trần Thị Hoàng Hà CBCC 0 0 hatth@customs.gov.vn
24 Nguyễn Hàm CBCC 0 0 hamn@customs.gov.vn
25 Đinh Nữ Thuý Hằng CBCC 0 0 hangdnt@customs.gov.vn
26 Huỳnh Thị Hồng Hạnh CBCC 0 0 hanhhth@customs.gov.vn
27 Phạm Thị Hồng Hạnh CBCC 0 0 hanhpth@customs.gov.vn
28 Nguyễn Thị Thu Hiền CBCC 0 0 hienntt@customs.gov.vn
29 Huỳnh Viết Lệnh CBCC 0 0 lenhhv@cusstoms.gov.vn
30 Đinh Trí Mẫn CBCC 0 0 mandt@customs.gov.vn
31 Nguyễn Văn Minh CBCC 0 0 minh.nv@customs.gov.vn
32 Phạm Thị Minh Nguyệt CBCC 0 0 nguyetptm@customs.gov.vn
33 Nguyễn Xuân Phổ CBCC 0 0 phonx@customs.gov.vn
34 Nguyễn Phúc CBCC 0 0 phucn@customs.gov.vn
35 Nguyễn Minh Phụng CBCC 0 0 phungnm@customs.gov.vn
36 Mai Vĩnh Quảng CBCC 0 0 quangmv@customs.gov.vn
37 Trần Văn Quyền CBCC 0 0 quyentv@customs.gov.vn
38 Nguyễn Thanh Sơn CBCC 0 0 sonnt4@customs.gov.vn
39 Đỗ Tam CBCC 0 0 tamd@customs.gov.vn
40 Trần Sỹ Thắng CBCC 0 0 thangts@customs.gov.vn
41 Ngô Văn Thanh CBCC 0 0 thanhnv@customs.gov.vn
42 Nguyễn Đức Thành CBCC 0 0 thanhnd@customs.gov.vn
43 Nguyễn Thị Thủy CBCC 0 0 thuynt@customs.gov.vn
44 Doãn Trung Tiền CBCC 0 0 tiendt@customs.gov.vn
45 Trần Mạnh Toàn CBCC 0 0 toantm@customs.gov.vn
46 Hứa Bội Trân CBCC 0 0 tranhb@customs.gov.vn
47 Võ Thị Hạ Uyên CBCC 0 0 uyenvth@customs.gov.vn
48 Trần Tích Vân CBCC 0 0 vantt3@customs.gov.vn
49 Lê Vi CBCC 0 0 vil@customs.gov.vn
50 Trần Xuân CBCC 0 0 xuant@customs.gov.vn
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn