Loading ...
ISO Hải quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 180/BHQ-ĐT 16/10/2013 Giao lưu trực tuyến về những điểm mới Luật hải quan sửa đổi. Khác
2 36/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú Quốc Hội
3 30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh Quốc Hội
4 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Quốc Hội
5 2048/QĐ-TCHQ 17/06/2013 Sửa đổi, bổ sung Bộ khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001;2008 ban hành kèm theo QĐ 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 Tổng cục Hải quan
6 617/QĐ-TCHQ 28/02/2013 Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của TCHQ giai đoạn 2013-2014 Tổng cục Hải quan
7 QT07-10 10/09/2012 Quy trình nội bộ gồm Quy trình đào tạo, Quy trình quản lý nguồn nhân lực, Quy trình cải tiến, Quy trình xét thi đua khen thưởng Khác
8 QT 06, QT11 27/08/2012 QT06: Quy trình hoạch định và xem xét của lãnh đạo QT11: Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng Khác
9 QT 01-05 10/08/2012 Các quy trình bắt buộc của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Khác
10 Sổ tay chất lượng 30/07/2012 Số tay chất lượng Khác
11 2024/TB-QUACERT 22/06/2012 Duy trì chứng nhận Khác
12 16/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO Quốc Hội
13 13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Quốc Hội
14 14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quốc Hội
15 14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quốc Hội
16 12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN Quốc Hội
17 09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Quốc Hội
18 06/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI Quốc Hội
19 10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Quốc Hội
20 CSCL-MTCL 31/05/2012 Chính sách chất lượng Khác


Tổng số: 44  văn bản Trang : / 3 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn