Loading ...
Hệ thống VNACCS/VCIS

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 2331/TCHQ-GSQL 19/03/2015 Kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly Tổng cục Hải quan
2 16/CNTT-TTQLVH 08/01/2015 Cấp mã địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan Tổng cục Hải quan
3 15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm tập kết hàng hóa XK Tổng cục Hải quan
4 1066/CNTT-TTQLVH 29/12/2014 Thay đổi bảng mã đối tượng không chịu thuế GTGT, mã biểu thuế GTGT trong VNACCS Tổng cục Hải quan
5 15335/TCHQ-GSQL 26/12/2014 Xác nhận trên các tờ khai của lô hàng trên 50 dòng hàng Tổng cục Hải quan
6 15283/TCHQ-GSQL 25/12/2014 Hướng dẫn khai báo và kiểm tra giấy phép theo cơ chế một cửa quốc gia Tổng cục Hải quan
7 1034/CNTT-CNTT 23/12/2014 Bổ sung các mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
8 956/CNTT-CNTT 08/12/2014 Vướng mắc mã đơn vị và mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
9 10823/TCHQ-GSQL 04/09/2014 Về việc xác nhận Serial tem rượu nhập khẩu Tổng cục Hải quan
10 10704/TCHQ-VNACCS 29/08/2014 Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan
11 11943/BTC-TCHQ 26/08/2014 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác giám sát hải quan tại khu vực cảng biển Bộ Tài Chính
12 11887/BTC-TCHQ 25/08/2014 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống XLDLĐTHQ gặp sự cố Bộ Tài Chính
13 11802/BTC-TCHQ 22/08/2014 Xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng Bộ Tài Chính
14 10473/TCHQ-VNACCS 21/08/2014 Sao y, cấp lại tờ khai VNACCS Tổng cục Hải quan
15 10311/TCHQ-VNACCS 19/08/2014 Khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai XK bằng đường hàng không Tổng cục Hải quan
16 10387/TCHQ-VNACCS 19/08/2014 Khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS Tổng cục Hải quan
17 11351/BTC-TCHQ 14/08/2014 Bổ sung việc khai báo một số loại hình trên hệ thống VNACCS/VCIS Bộ Tài Chính
18 9441/TCHQ-GSQL 28/07/2014 Vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
19 9305/TCHQ-GSQL 25/07/2014 Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
20 8294/TCHQ-GSQL 01/07/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK Tổng cục Hải quan


Tổng số: 68  văn bản Trang : / 4 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn