Loading ...

Mẫu 01 - TTHQĐT đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh
Nội dung tóm tắt :
Mẫu 01, Phụ lục 1 dành cho Doanh nghiệp tham gia thủ tục HQĐT đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh theo thông tư 64/2011/TT-BTC
118 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 01/10/2013

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP (Phần dành cho Hải quan)
Nội dung tóm tắt :
PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP (Phần dành cho Hải quan)
1 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 02/03/2017

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP
Nội dung tóm tắt :
Phiếu khảo sat thông tin quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp (Dành cho Doanh nghiệp)
9 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 02/03/2017

Mẫu đăng ký tham gia thủ tục HQĐT theo Nghị định số 87/2012/NĐ-CP. ngày 23/10/2012
Nội dung tóm tắt :
Thông tư số 196/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012: Mẫu1, phụ lục III- Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử,
146 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 03/01/2013

Hướng dẫn tra cứu GNT trên website TCHQ
Nội dung tóm tắt :
Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện tra cứu Giấy nộp tiền trên hệ thống website TCHQ tại địa chỉ: http://customs.gov.vn/sitepages/tracuunopthue.aspx
11 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 10/07/2015

Mẫu phiếu dự thi nghiệp vụ Hải quan
Nội dung tóm tắt :
Mẫu phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014
34 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 16/07/2014

TEST
Nội dung tóm tắt :
TEST
7 Lượt tải về
Ngày cập nhật : 03/12/2016

Tổng số dữ liệu: 7   Trang : / 1 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn