Loading ...
Thư viện văn bản

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 6210./TCHQ-TXNK 23/10/2018 Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa NK phục vụ an ninh Tổng cục Hải quan
2 6400./TXNK-CST 22/10/2018 Xử lý thuế hàng SXXK Tổng cục Hải quan
3 6106./TCHQ-TXNK 17/10/2018 Khai báo danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
4 6109./TB-TCHQ 17/10/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
5 3862/TXNK-CST 16/10/2018 Xử lý hàng SXXK Tổng cục Hải quan
6 6042./TCHQ-TXNK 15/10/2018 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa NK Tổng cục Hải quan
7 6029./TB-TCHQ 15/10/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
8 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Bộ và ngang bộ
9 13/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo Giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Bộ và ngang bộ
10 5971./TB-TCHQ 11/10/2018 TB về kết quả xác định trước mã số thuế Tổng cục Hải quan
11 6077/TXNK-TGHQ 10/10/2018 Trị giá hải quan hàng khoáng sản XK Tổng cục Hải quan
12 5916/TCHQ-TXNK 10/10/2018 Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 Tổng cục Hải quan
13 5916/TCHQ-TXNK 10/10/2018 Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 Tổng cục Hải quan
14 5907./TB-TCHQ 09/10/2018 TB về kết quả xác định trước mã số thuế Tổng cục Hải quan
15 5914./TCHQ-TXNK 09/10/2018 Xử lý vướng mắc tại TT số 39/2018/TT-BTC Tổng cục Hải quan
16 5879./TB-TCHQ 08/10/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
17 5826./TCHQ-TXNK 05/10/2018 Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ Tổng cục Hải quan
18 5826./TCHQ-TXNK 05/10/2018 Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ Tổng cục Hải quan
19 5862./TCHQ-TXNK 05/10/2018 Phân loại mặt hàng "Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh" Tổng cục Hải quan
20 12247/BTC-CST 05/10/2018 Hoàn thuế GTGT nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng XK Bộ Tài Chính


Tổng số: 3.538  văn bản Trang : / 177 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn