Loading ...
Thư viện văn bản

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 10920/BTC-CST 14/09/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện ô tô Bộ Tài Chính
2 5355./TCHQ-TXNK 13/09/2018 Thu nộp phí, lệ phí Tổng cục Hải quan
3 5348./TCHQ-TXNK 13/09/2018 Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 Tổng cục Hải quan
4 5325./TB-TCHQ 13/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
5 5266/TCHQ-TXNK 10/09/2018 Phân loại cần trục bánh lốp Tổng cục Hải quan
6 5256./TB-TCHQ 10/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
7 5202./TB-TCHQ 06/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
8 5210./TCHQ-TXNK 06/09/2018 Phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất Tổng cục Hải quan
9 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 TT Sửa đổi, bổ sung TT số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và NĐ số 118/2015/NĐ-Cp ngày 12/11/2015 của CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Bộ Tài Chính
10 4919/TB-TCHQ 22/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
11 4932./TCHQ-TXNK 22/08/2018 Hệ thống điều hòa NK có công suất trên 90.000 BTU Tổng cục Hải quan
12 3005/QĐ-BCT 22/08/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biện pháp bán phá giá đối với CT CP Thang máy Thiên Nam theo QĐ 2398/QĐ-BCT Bộ và ngang bộ
13 3005/QĐ-BCT 22/08/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biện pháp bán phá giá đối với CT CP Thang máy Thiên Nam theo QĐ 2398/QĐ-BCT Bộ và ngang bộ
14 4874./TB-TCHQ 20/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
15 4840-4841/TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo về kết quả xác định truwocs mã số Tổng cục Hải quan
16 4844./TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo v/v đính chính TB kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan
17 4840-4841/TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo về kết quả xác định truwocs mã số Tổng cục Hải quan
18 4799./TCHQ-TXNK 15/08/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô Tổng cục Hải quan
19 4787./TCHQ-TXNK 15/08/2018 Xử lý vướng mắc tại NĐ số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC Tổng cục Hải quan
20 4594-4596/TCHQ-TXNK 06/08/2018 Vướng mắc chuyển tiền nộp thuế qua ngân hàng phối hợp Tổng cục Hải quan


Tổng số: 3.508  văn bản Trang : / 176 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn