Loading ...
Thư viện văn bản

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 3802./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
2 3793./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
3 14/2017/TT-BKHCN 25/06/2018 Thông tư Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại kHoản 2 Điều 40 NĐ số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, NK Bộ và ngang bộ
4 14/2018/TT-BYT 15/05/2018 Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ và ngang bộ
5 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Chính Phủ
6 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP Chính Phủ
7 2485-2487/TB-TCHQ 08/05/2018 Thông báo kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
8 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ và ngang bộ
9 2383//TCHQ-TXNK 03/05/2018 Phân loại hàng hóa Tổng cục Hải quan
10 2135//TXNK-TGHQ 03/05/2018 Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
11 2309,2344-2348/TB-TCHQ 27/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
12 09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VIệt Nam Bộ và ngang bộ
13 07/2018/TT-BCT 26/04/2018 Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT_BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng forrmaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Bộ và ngang bộ
14 2240-2244/TB-TCHQ 24/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
15 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Chính Phủ
16 2075//TB-TCHQ 18/04/2018 TB về kết xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
17 1068/GSQL-GQ1 16/04/2018 Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu Tổng cục Hải quan
18 53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sử đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chihs phủ về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Chính Phủ
19 1976/TCHQ-GSQL 13/04/2018 Thông báo thực hiện Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24.3.2018 của Bộ Quốc phòng Tổng cục Hải quan
20 1060/GSQL-GQ1 13/04/2018 Thời hạn phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng đăng ký dán nhãn năng lượng Tổng cục Hải quan


Tổng số: 3.470  văn bản Trang : / 174 trang
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn