Loading ...
Văn bản Luật

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 107/2016/QH13 19/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quốc Hội
2 107/2016/QH13 06/04/2016 THE LAW ON EXPORT AND IMPORT DUTIES Chính Phủ
3 106/2016/QH13 06/04/2016 LAW ON AMENDING, SUPPLEMENTING TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON VALUE ADDED TAX, THE LAW ON EXCISE TAX AND THE LAW ON TAX ADMINISTRATION Chính Phủ
4 93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính Quốc Hội
5 84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, Vệ sinh lao động Quốc Hội
6 73/2014/QH13 27/11/2014 Luật công an nhân dân Quốc Hội
7 69/2014/QH13 26/11/2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Quốc Hội
8 71/2014/QH13 26/11/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Quốc Hội
9 66/2014/QH13 25/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản Quốc Hội
10 65/2014/QH13 25/11/2014 Luật nhà ở Quốc Hội
11 64/2014/QH13 25/11/2014 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Quốc Hội
12 62/2014/QH13 24/11/2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Quốc Hội
13 63/2014/QH13 24/11/2014 Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân Quốc Hội
14 61/2014/QH13 21/11/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam Quốc Hội
15 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội Quốc Hội
16 60/2014/QH13 20/11/2014 Luật Hộ tịch Quốc Hội
17 59/2014/QH13 20/11/2014 Luật căn cước công dân Quốc Hội
18 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan Quốc Hội
19 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan Quốc Hội
20 Law No. 54/2014/QH13 22/06/2014 Law No. 54/2014/QH13 dated June 22, 2014 of the National Assembly on Customs Quốc Hội


Tổng số: 72  văn bản Trang : / 4 trang
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn