Loading ...
Văn bản Luật

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 107/2016/QH13 19/04/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quốc Hội
2 107/2016/QH13 06/04/2016 THE LAW ON EXPORT AND IMPORT DUTIES Chính Phủ
3 106/2016/QH13 06/04/2016 LAW ON AMENDING, SUPPLEMENTING TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON VALUE ADDED TAX, THE LAW ON EXCISE TAX AND THE LAW ON TAX ADMINISTRATION Chính Phủ
4 93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính Quốc Hội
5 84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, Vệ sinh lao động Quốc Hội
6 73/2014/QH13 27/11/2014 Luật công an nhân dân Quốc Hội
7 69/2014/QH13 26/11/2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Quốc Hội
8 71/2014/QH13 26/11/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Quốc Hội
9 66/2014/QH13 25/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản Quốc Hội
10 65/2014/QH13 25/11/2014 Luật nhà ở Quốc Hội
11 64/2014/QH13 25/11/2014 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự Quốc Hội
12 62/2014/QH13 24/11/2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Quốc Hội
13 63/2014/QH13 24/11/2014 Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân Quốc Hội
14 61/2014/QH13 21/11/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam Quốc Hội
15 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội Quốc Hội
16 60/2014/QH13 20/11/2014 Luật Hộ tịch Quốc Hội
17 59/2014/QH13 20/11/2014 Luật căn cước công dân Quốc Hội
18 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan Quốc Hội
19 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan Quốc Hội
20 Law No. 54/2014/QH13 22/06/2014 Law No. 54/2014/QH13 dated June 22, 2014 of the National Assembly on Customs Quốc Hội


Tổng số: 72  văn bản Trang : / 4 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn