Loading ...
Văn bản Nghị định

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Chính Phủ
2 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP Chính Phủ
3 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Chính Phủ
4 53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sử đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chihs phủ về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Chính Phủ
5 15/2018/nđ-cp 02/02/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Chính Phủ
6 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Chính Phủ
7 09/2018/nđ-cp 15/01/2018 Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chính Phủ
8 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại Thủ tướng Chính Phủ
9 09/2018/NĐ_CP 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chính Phủ
10 04/2018/NĐ-CP 04/01/2018 Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng Chính Phủ
11 163/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ Logistics Chính Phủ
12 163/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics Chính Phủ
13 33/2017/TT-BCT 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương Chính Phủ
14 157/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ
15 150/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022. Chính Phủ
16 159/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ
17 154/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ
18 153/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ
19 155/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023 Chính Phủ
20 156/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022 Chính Phủ


Tổng số: 187  văn bản Trang : / 10 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn