Loading ...
Văn bản Hải quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 3802./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
2 3793./TB-TCHQ 28/06/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
3 2485-2487/TB-TCHQ 08/05/2018 Thông báo kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
4 2383//TCHQ-TXNK 03/05/2018 Phân loại hàng hóa Tổng cục Hải quan
5 2135//TXNK-TGHQ 03/05/2018 Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS Tổng cục Hải quan
6 2309,2344-2348/TB-TCHQ 27/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
7 2240-2244/TB-TCHQ 24/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
8 2075//TB-TCHQ 18/04/2018 TB về kết xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
9 1068/GSQL-GQ1 16/04/2018 Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu Tổng cục Hải quan
10 1976/TCHQ-GSQL 13/04/2018 Thông báo thực hiện Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24.3.2018 của Bộ Quốc phòng Tổng cục Hải quan
11 1060/GSQL-GQ1 13/04/2018 Thời hạn phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng đăng ký dán nhãn năng lượng Tổng cục Hải quan
12 1930//TCHQ-TXNK 11/04/2018 Thuế đ/v lượng nhiên liệu chứa trong tàu biển nhập cảnh vào VN Tổng cục Hải quan
13 553/HQĐNg-GSQL 10/04/2018 Địa điểm làm thủ tục hải quan Khác
14 1906-1909/TB-TCHQ 10/04/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
15 1114/GSQL-GQ1 05/04/2018 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BXD Tổng cục Hải quan
16 1586//TXNK-TGHQ 04/04/2018 KHai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan Tổng cục Hải quan
17 1636./TCHQ-TXNK 27/03/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô Tổng cục Hải quan
18 1572//TB-TCHQ 26/03/2018 TB về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
19 1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện Nghị đính số 15/2018/NĐ-CP Tổng cục Hải quan
20 409/HQĐNg-GSQL 20/03/2018 Hướng dẫn thủ tục hải quan tái xuất và tạm nhập tại chỗ bồn chứa bia Khác


Tổng số: 2.132  văn bản Trang : / 107 trang
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn