Loading ...
Văn bản Hải quan

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 5355./TCHQ-TXNK 13/09/2018 Thu nộp phí, lệ phí Tổng cục Hải quan
2 5348./TCHQ-TXNK 13/09/2018 Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 Tổng cục Hải quan
3 5325./TB-TCHQ 13/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
4 5266/TCHQ-TXNK 10/09/2018 Phân loại cần trục bánh lốp Tổng cục Hải quan
5 5256./TB-TCHQ 10/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
6 5202./TB-TCHQ 06/09/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
7 5210./TCHQ-TXNK 06/09/2018 Phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất Tổng cục Hải quan
8 4919/TB-TCHQ 22/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
9 4932./TCHQ-TXNK 22/08/2018 Hệ thống điều hòa NK có công suất trên 90.000 BTU Tổng cục Hải quan
10 4874./TB-TCHQ 20/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
11 4840-4841/TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo về kết quả xác định truwocs mã số Tổng cục Hải quan
12 4844./TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo v/v đính chính TB kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan
13 4840-4841/TB-TCHQ 17/08/2018 Thông báo về kết quả xác định truwocs mã số Tổng cục Hải quan
14 4799./TCHQ-TXNK 15/08/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô Tổng cục Hải quan
15 4787./TCHQ-TXNK 15/08/2018 Xử lý vướng mắc tại NĐ số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC Tổng cục Hải quan
16 4594-4596/TCHQ-TXNK 06/08/2018 Vướng mắc chuyển tiền nộp thuế qua ngân hàng phối hợp Tổng cục Hải quan
17 4538./TB-TCHQ 01/08/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan
18 4539./TCHQ-TXNK 01/08/2018 Phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) Tổng cục Hải quan
19 4501/TCHQ-TXNK 31/07/2018 Trị giá hải quan Tổng cục Hải quan
20 4462./TB-TCHQ 30/07/2018 Thông báo về kết quả xác định trước mã số Tổng cục Hải quan


Tổng số: 2.163  văn bản Trang : / 109 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn