Loading ...
Văn bản Bộ, ngành

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 10920/BTC-CST 14/09/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện ô tô Bộ Tài Chính
2 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 TT Sửa đổi, bổ sung TT số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và NĐ số 118/2015/NĐ-Cp ngày 12/11/2015 của CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Bộ Tài Chính
3 3005/QĐ-BCT 22/08/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biện pháp bán phá giá đối với CT CP Thang máy Thiên Nam theo QĐ 2398/QĐ-BCT Bộ và ngang bộ
4 3005/QĐ-BCT 22/08/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biện pháp bán phá giá đối với CT CP Thang máy Thiên Nam theo QĐ 2398/QĐ-BCT Bộ và ngang bộ
5 2507-2508/QĐ-BCT 16/07/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biệp pháp tự vệ đối với CT CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông và CT CP Savican NK tôn màu chất lượng cao. Bộ và ngang bộ
6 14/2017/TT-BKHCN 25/06/2018 Thông tư Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại kHoản 2 Điều 40 NĐ số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, NK Bộ và ngang bộ
7 14/2018/TT-BYT 15/05/2018 Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ và ngang bộ
8 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ và ngang bộ
9 09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VIệt Nam Bộ và ngang bộ
10 07/2018/TT-BCT 26/04/2018 Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT_BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng forrmaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Bộ và ngang bộ
11 906/BVTV-ATTPMT 05/04/2018 Thực hiện kiểm tra ATTP theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Bộ và ngang bộ
12 08/2018/TT-BYT 05/04/2018 Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ và ngang bộ
13 01/2018/tt-BKHĐT 30/03/2018 Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Bộ và ngang bộ
14 686/QĐ-BCT 02/03/2018 QĐ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Bộ và ngang bộ
15 646/QĐ-BCT 28/02/2018 Quyết định v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà nhập khẩu tôn màu chất lượng cao Bộ và ngang bộ
16 537/QĐ-BCT 09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung QĐ số 3283/QĐ-BCT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ nhật H có xuất xứ từ CHND Trung Hoa Bộ và ngang bộ
17 537/QĐ-BCT 09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung QĐ số 3283/QĐ-BCT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ nhật H có xuất xứ từ CHND Trung Hoa Bộ và ngang bộ
18 538/QĐ-BCT 09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung QĐ số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v áp dụng biện pháp tự vệ Bộ và ngang bộ
19 539/QĐ-BCT 09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung QĐ số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu Bộ và ngang bộ
20 536/QĐ-BCT 09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v áp dụng biện pháp tự vệ Bộ và ngang bộ


Tổng số: 1.011  văn bản Trang : / 51 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn