Loading ...
Văn bản Bộ, ngành

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Bộ và ngang bộ
2 13/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo Giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Bộ và ngang bộ
3 12247/BTC-CST 05/10/2018 Hoàn thuế GTGT nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng XK Bộ Tài Chính
4 87/2018/TT-BTC 27/09/2018 TT sửa dổi, bổ sung một số điều của TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế Bộ Tài Chính
5 10920/BTC-CST 14/09/2018 Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện ô tô Bộ Tài Chính
6 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 TT Sửa đổi, bổ sung TT số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và NĐ số 118/2015/NĐ-Cp ngày 12/11/2015 của CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Bộ Tài Chính
7 3005/QĐ-BCT 22/08/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biện pháp bán phá giá đối với CT CP Thang máy Thiên Nam theo QĐ 2398/QĐ-BCT Bộ và ngang bộ
8 3005/QĐ-BCT 22/08/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biện pháp bán phá giá đối với CT CP Thang máy Thiên Nam theo QĐ 2398/QĐ-BCT Bộ và ngang bộ
9 2507-2508/QĐ-BCT 16/07/2018 QĐ v/v miễn trừ áp dụng biệp pháp tự vệ đối với CT CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông và CT CP Savican NK tôn màu chất lượng cao. Bộ và ngang bộ
10 14/2017/TT-BKHCN 25/06/2018 Thông tư Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại kHoản 2 Điều 40 NĐ số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, NK Bộ và ngang bộ
11 14/2018/TT-BYT 15/05/2018 Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ và ngang bộ
12 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ và ngang bộ
13 09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VIệt Nam Bộ và ngang bộ
14 07/2018/TT-BCT 26/04/2018 Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT_BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng forrmaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Bộ và ngang bộ
15 906/BVTV-ATTPMT 05/04/2018 Thực hiện kiểm tra ATTP theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Bộ và ngang bộ
16 08/2018/TT-BYT 05/04/2018 Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bộ và ngang bộ
17 01/2018/tt-BKHĐT 30/03/2018 Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Bộ và ngang bộ
18 686/QĐ-BCT 02/03/2018 QĐ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Bộ và ngang bộ
19 646/QĐ-BCT 28/02/2018 Quyết định v/v miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà nhập khẩu tôn màu chất lượng cao Bộ và ngang bộ
20 537/QĐ-BCT 09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung QĐ số 3283/QĐ-BCT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ nhật H có xuất xứ từ CHND Trung Hoa Bộ và ngang bộ


Tổng số: 1.015  văn bản Trang : / 51 trang
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn