Loading ...

Tìm kiếm

Tiêu đề :
Trích yếu :
Lĩnh vực:
Ngày cập nhật :

STTTiêu đềNgày cập nhập
1 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ 22/02/2016
2 Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi. 22/02/2016
3 Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 22/02/2016
4 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương 22/02/2016
5 Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương 22/02/2016
6 Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 22/02/2016
7 Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 22/02/2016
8 Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 22/02/2016
9 Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan 22/02/2016
10 Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế 22/02/2016


  Tổng số: 26 Trang : / 3 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn