Loading ...

Bộ thủ tục hành chính » THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN Ở CẤP CHI CỤC » Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)


Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)
14 Tháng Năm 2012 - admin
Lượt xem: 4.662     Phản hồi: 0    

Cục Hải Quan TP Đà Nẵng - Trung Tâm Dữ Liệu và Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: +84 (0511) 3 823 762 - Fax: +84 (0511) 3 823 328
Địa chỉ : 250 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng