Loading ...
DANH MỤC
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng: 22/02/2017 3:45:00 CH      Tác giả: Cục Hải quan TP Đà Nẵng
Lượt xem: 82    Phản hồi:
Ngày 17/02/2017, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 333/QĐ- TCHQ v/v phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 ...
Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015
Ngày đăng: 22/02/2016 5:00:28 CH      Tác giả: HQĐN
Lượt xem: 1.272    Phản hồi:
Ngày 30/5/2008, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1270/QĐ- TCHQ v/v phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2020. ...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Ngày đăng: 22/02/2016 4:40:09 CH      Tác giả: HQĐN
Lượt xem: 1.151    Phản hồi:
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau: ...


  Tổng số 3 Trang / 1 trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn