Quản chặt việc kinh doanh TNTX

 

 

Thưa ông, để nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động kinh doanh TNTX, công tác giám sát, quản lí hải quan thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào?

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục GSQL đang tập trung soạn thảo nội dung để trình lãnh đạo Tổng cục kí ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc các cục hải quan địa phương trong thực hiện quản lí, giám sát hàng kinh doanh TNTX.

Theo dự thảo, về quy trình nghiệp vụ các đơn vị cần tăng cường và thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát, quản lí hải quan trong suốt quá trình tạm nhập, vận chuyển trên đường, lưu giữ trong nội địa, cho đến khi tái xuất và thực hiện thanh khoản hồ sơ... Đưa hàng kinh doanh TNTX vào diện trọng điểm để kiểm tra, giám sát chặt chẽ chống thẩm lậu vào nội địa, trốn thuế…

Cục GSQL cũng đưa vào dự thảo quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của các chi cục hải quan làm thủ tục tạm nhập, làm thủ tục tái xuất, giám sát thực xuất…

Một trong những nội dung quan trọng để ngăn chặn và xử lí dứt điểm các hành vi vi phạm liên quan đến hàng kinh doanh TNTX là đôn đốc, yêu cầu DN thanh khoản đúng quy định. Ông có thể cho biết cụ thể các biện pháp thực hiện để đáp ứng tốt yêu cầu này?

Thời gian qua có một số nguyên nhân dẫn đến việc DN kinh doanh TNTX chậm thanh khoản như: DN chưa nộp hồ sơ; nộp hồ sơ nhưng thiếu chứng từ; không nộp phạt vi phạm hành chính; chưa có xác nhận “hàng đã XK”… Để chấn chỉnh, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo, cũng như thành lập đoàn công tác làm việc trực tiếp tại Cục Hải quan Hải Phòng - đơn vị trọng điểm về kinh doanh TNTX.

Đối với hải quan địa phương, các chi cục đã ban hành công văn đôn đốc, yêu cầu DN đến thanh khoản; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản; ấn định thuế một số trường hợp; thực hiện các biện pháp đốc thu thuế…

Cục GSQL sẽ tham mưu để Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp trên. Chúng tôi cũng đề xuất khi tiến hành ấn định thuế (đối với tờ khai quá hạn thanh khoản) sẽ đồng thời triển khai các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, kể cả với DN đã nộp hồ sơ thanh khoản nhưng còn thiếu chứng từ…

Hiện nay các bộ, ngành cũng đang có những điều chỉnh, sửa đổi về mặt chính sách liên quan đến hàng kinh doanh TNTX, Cục GSQL đã và đang tham mưu để Tổng cục Hải quan kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan gì, thưa ông?

Cục GSQL đang soạn thảo để Tổng cục trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến kinh doanh TNTX được quy định trong các văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính, đặc biệt là Thông tư 194 năm 2010.

Một nội dung quan trọng được đề xuất bổ sung, sửa đổi nhiều nhất là Điều 37 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng TNTX. Cụ thể, về thủ tục tạm nhập: Quy định việc tiếp nhận, xử lí thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu; DN phải đăng kí cửa khẩu tái xuất trên tờ khai hải quan và nộp 1 bản sao hợp đồng XK; DN phải nộp 1 bản sao vận đơn đích danh ghi rõ họ, tên người nhận hàng và không được chuyển nhượng, đồng thời có ghi số giấy phép do Bộ Công Thương cấp. Ngoài ra, Cục GSQL cũng đề xuất những quy định cụ thể về thủ tục tái xuất; thời hạn và địa điểm lưu giữ; quy trình giám sát hải quan… Ngoài Điều 37, Cục GSQL còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định khác liên quan tại Thông tư 194.

Cục GSQL đang gấp rút hoàn thiện nội dung kiến nghị để Tổng cục trình lãnh đạo Bộ Tài chính ngay trong tuần tới.

Có ý kiến lo ngại rằng việc quản chặt loại hình kinh doanh TNTX sẽ dẫn đến việc DN về bản chất vẫn thực hiện kinh doanh TNTX nhưng khi làm thủ tục hải quan lại khai báo sang một số loại hình khác để “qua mặt” cơ quan chức năng, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Cơ quan Hải quan cũng đã lường trước những tình huống như thế này. Do đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các loại hình, mặt hàng nhạy cảm, đặc biệt là một số loại hình như kho ngoại quan hay gia công thực phẩm đông lạnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục GSQL sẽ tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, góp phần giúp lãnh đạo Tổng cục có chỉ đạo, điều hành công tác quản lí Nhà nước về hải quan một cách hiệu quả, tránh tình trạng “bịt” chỗ này “hở” chỗ kia.

Xin cảm ơn ông!