Thuế suất phổ thông thuế TNDN 22% áp dụng từ 1-1-2014

ĐB ấn nút biểu quyết. Ảnh internet.

Ngưỡng đăng ký nộp thuế là 1 tỷ đồng

Theo báo cáo, giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số ý kiến tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phạm vi sửa đổi của Luật tương đối hẹp. Về những ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nếu sửa đổi Luật theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế; giảm bớt nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% là nhóm hàng hóa chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Mặt khác, việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT được dựa trên kết quả tổng kết, đánh giá quá trình thi hành Luật, từ đó xác định những vấn đề thực sự bức xúc, đòi hỏi sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề được xác định trong Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 sẽ được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi vào thời điểm thích hợp.

Giải trình về một số ý kiến cho rằng, Luật quy định 25 nhóm hàng hóa không thuộc diện chịu thuế là chưa phù hợp với Chiến lược cải cách thuế, đề nghị quy định từ 5-15 nhóm và ý kiến cho rằng, việc đưa hàng hóa, dịch vụ vào diện không chịu thuế sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp do không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đối chiếu với mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, việc tiếp tục duy trì 25 nhóm đối tượng không thuộc diện chịu thuế là tương đối rộng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc rà soát thu hẹp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế để chuyển sang chịu thuế sẽ tác động không thuận đến giá cả và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, việc quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT sẽ góp phần giảm giá bán của hàng hóa, dịch vụ, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh. Do đó, quy định 25 nhóm hàng hóa không thuộc diện chịu thuế được giữ như quy định của dự thảo Luật.

Giải trình về ngưỡng đăng ký nộp thuế được quy định tại Luật là 1 tỷ đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng mức ngưỡng này được xem xét trên cơ sở khảo sát doanh thu của doanh nghiệp với việc thực hiện chế độ kế toán. Thực tế cho thấy, mức ngưỡng 1 tỷ đồng là hợp lý, góp phần đơn giản hóa cách tính thuế, giảm chi phí hành thu và kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế và người nộp thuế. Mức ngưỡng này cũng được tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

 

Giảm thuế suất thuế TNDN để hỗ trợ DN. Ảnh internet.

 

Trần quảng cáo là 15%

Giải trình cụ thể hơn về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): thuế suất phổ thông 22% từ 1-1-2014 và từ 1-1-2016 áp dụng thuế suất 20%, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội Phùng Quốc Hiển cho biết, việc áp dụng hai mức thuế suất phổ thông này sẽ khiến giảm thu Ngân sách khá lớn. Năm 2014 giảm khoảng 22.200 tỷ đồng. Năm 2016 giảm thêm khoảng từ 21.190 - 21.580 tỷ đồng so với việc áp dụng mức thuế suất 22%.

Trong bối cảnh thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế TNDN hơn nữa như một số ý kiến ĐB sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách. Bên cạnh đó, so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới, mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 của Việt Nam là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Luật cũng quy định, “phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ” nằm trong khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Riêng quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của Luật được thực hiện từ ngày 1-7-2013.

 

TS. Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn Thuế Việt Nam: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TNDN là sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp nhằm ổn định kinh tế.

Việc giảm thuế TNDN sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích tụ vốn mở rộng sản xuất, hoặc có vốn quay vòng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nhiều doanh nghiệp hiện nay đang khó khăn trong vay vốn ngân hàng do không đủ điều kiện tín dụng.

Doanh nghiệp bao giờ cũng muốn giảm thuế sâu hơn nữa nhưng sâu bao nhiêu thì phải tính toán. Nhà nước cũng muốn giảm nhiều hơn nữa thuế suất thuế TNDN cho doanh nghiệp nhưng mặt khác Nhà nước cũng phải tính toán bài toán an sinh xã hội. Nếu ngân sách không có thì Nhà nước cũng không thể cân đối để chi phúc lợi, phúc lợi xã hội không tốt thì cũng tác động không tốt tới các doanh nghiệp.

Để hạn chế hụt thu ngân sách, chúng ta phải quản lý thuế tốt không chỉ có thuế TNDN mà tất cả loại thuế, bảm bảo sự bình đẳng về thuế, thu đúng, thu đủ, không bỏ sót nguồn thu. Mặt khác, việc giảm thuế suất thuế TNDN cũng tác động đến ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Người nộp thuế sẽ tính toán giữa việc tuân thủ pháp luật với mức thuế suất không còn quá cao với những chế tài nếu gian lận, trốn thuế.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Làm sao chi cho hiệu quả

Những điều chỉnh, sửa đổi của hai luật thuế vừa được Quốc hội thông qua sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về tinh thần vừa giúp doanh nghiệp tích lũy vốn, tăng khả năng tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy móc.

Con số ngân sách bị hụt thu hàng chục nghìn tỷ đồng cũng chỉ là đánh giá sơ bộ ban đầu, nếu có cơ chế thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp làm ăn tốt hơn, lợi nhuận tăng thì tổng thu cũng tăng trong tương lai. Vấn đề giảm thu ngân sách là vấn đề đáng lo nhưng cái cần quan tâm hiện nay là chi sao cho hiệu quả, phải làm sao tạo ra chất kích thích để doanh nghiệp bỏ vốn ra đầu tư vào sản xuất, kinh doanh chứ không gửi tiền tiết kiệm khiến cho nền kinh tế thừa vốn mà không đi vào sản xuất được.

TS. Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Độ trễ chính sách từ 6 tháng đến 1 năm

Việc giảm thuế TNDN sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên trước mắt sẽ có độ chênh, ngân sách bị thâm hụt trước đã, số tiền đó sẽ được doanh nghiệp tái cơ cấu, đầu tư vào sản phẩm, sản xuất hàng hóa rồi đưa vào tiêu thụ ở thị trường, xã hội có việc làm. Vòng thời gian này mất ít nhất chỉ sáu tháng và lâu nhất là một năm sẽ có tác động rõ rệt tới cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hồ Huệ (thực hiện)